Vytvoriť faktúru

Chemické závody Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Chemické závody Bratislava
IČO 35700793
DIČ 2020312888
IČ DPH SK2020312888
Dátum vzniku 15 Októbra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Chemické závody Bratislava
Nobelova č. 9
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 031 €
Zisk 3 501 €
Aktíva 1 259 201 €
Vlastný kapitál 989 159 €
Kontaktné informácie
Email dtothova@istromex.sk
Phone(s) 0244462239
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,260,041
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,258,049
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 56,429
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 56,429
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,201,620
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,201,620
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,893
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,893
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 91
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,802
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 99
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 99
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,260,041
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 995,786
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 59,749
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 59,749
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,950
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,950
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 920,586
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 920,586
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,501
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 264,255
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 264,255
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,180
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,800
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 380
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 232,926
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,149
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,000
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,031
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,031
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,486
D. Služby (účtová skupina 51) 2,399
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 57
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,545
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,632
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,461
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,501
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016