Vytvoriť faktúru

EURO-AUDIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EURO-AUDIT
IČO 35700807
DIČ 2020996659
IČ DPH SK2020996659
Dátum vzniku 16 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EURO-AUDIT
Skorocelová 7
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 158 445 €
Zisk 17 512 €
Aktíva 53 373 €
Vlastný kapitál 39 109 €
Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 241
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 241
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 241
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 82,091
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 20,918
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,113
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,060
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 82,332
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 56,622
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 31,806
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,512
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,710
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,710
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,169
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,541
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 23,000
Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 158,445
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 158,397
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 135,810
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 581
C. Služby (účtová skupina 51) 134,476
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 243
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 287
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 22,635
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,340
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 44
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 44
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -41
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,594
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,082
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17,512
Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
 • IČO:35700807 DIČ: 2020996659 IČ DPH: SK2020996659
 • Sídlo: EURO-AUDIT, Skorocelová 7, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Kubičeková Skorocelová 7 Bratislava 821 07 16.10.1996
  Mária Chocholová Kaméliová 7 Bratislava 821 07 01.11.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Kubičeková 1 660 € (25%) Skorocelová 7 Bratislava 821 07
  Mária Chocholová 1 660 € (25%) Kaméliová 7 Bratislava 821 07
  TAC - občianske združenie 3 319 € (50%) Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.12.2015Nové predmety činnosti:
   poskytovanie daňového poradenstva
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Mária Chocholová Kaméliová 7 Bratislava 821 07
   TAC - občianske združenie Skorocelová 7 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kubičeková Skorocelová 7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 16.10.1996
   Mária Chocholová Kaméliová 7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.11.2015
   01.09.2004Nové sidlo:
   Skorocelová 7 Bratislava 821 07
   06.04.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   07.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kubičeková Skorocelová 7 Bratislava 821 07
   16.10.1996Nové obchodné meno:
   EURO-AUDIT, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ