Vytvoriť faktúru

EAA -OIL SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EAA -OIL SLOVENSKO
IČO 35700891
DIČ 2020356382
IČ DPH SK2020356382
Dátum vzniku 16 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EAA -OIL SLOVENSKO
Dvojkrížna 45
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 004 335 €
Zisk 6 806 €
Aktíva 580 859 €
Vlastný kapitál 91 945 €
Kontaktné informácie
Email bratislava@eaa.sk
Webová stránka http://www.eaa.sk
Phone(s) +421245527392, +421245527394
Mobile phone(s) +421915760047, +421905799776
Fax(es) 0245527393
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 469,824
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 46,041
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 46,041
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 46,041
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 383,525
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 157,100
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 157,100
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 220,816
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 218,544
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 218,544
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,262
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,010
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,609
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,609
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 40,258
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 37,790
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,468
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 469,824
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,751
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 56,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 56,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,322
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,322
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 82,983
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 82,983
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,806
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 321,073
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15,209
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 189
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 15,020
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 242,419
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 117,678
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,678
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 94,568
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,504
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,681
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,988
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,538
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,538
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 60,907
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,004,335
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,004,335
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,991,629
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,669
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,986,284
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,569,592
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 30,577
D. Služby (účtová skupina 51) 253,736
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 99,628
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 72,015
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,829
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,784
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 935
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,093
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,093
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,657
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,066
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,051
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 137,724
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,886
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,571
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,571
O. Kurzové straty (563) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,262
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,886
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,165
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,359
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,359
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,806
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35700891 DIČ: 2020356382 IČ DPH: SK2020356382
 • Sídlo: EAA -OIL SLOVENSKO, Dvojkrížna 45, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Luca Fabbio Vratislavova 31 Praha 102 00 Česká republika 15.07.2004
  Francesco Nava Via degli Artisti 34 Turín 101 00 Talianska republika 05.12.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  EAA - OIL, s. r. o. 56 640 € (100%) Praha 10 - Strašnice 100 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.12.2013Nové obchodné meno:
   EAA -OIL SLOVENSKO s. r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   Maria Grazia Bertucci Via Sampieri Domenico 151 Adria ( Rovigo) 450 11 Talianska republika Vznik funkcie: 05.12.2013
   Francesco Nava Via degli Artisti 34 Turín 101 00 Talianska republika Vznik funkcie: 05.12.2013
   17.12.2013Zrušené obchodné meno:
   EAA -OIL, s. r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Jeanette Laláková Neklanova 113/26 Praha 2 128 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gianfranca Fabbio Vratislavova 31 Praha 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.12.2002
   02.04.2011Nové obchodné meno:
   EAA -OIL, s. r. o.
   01.04.2011Zrušené obchodné meno:
   EURO ADVERTISING AGENCY, spol. s r.o.
   20.10.2010Noví spoločníci:
   EAA - OIL, s. r. o. IČO: 49 621 572 U trati 3328/38b Praha 10 - Strašnice 100 00 Česká republika
   19.10.2010Zrušeny spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 U trati 3328/38b Praha 10 - Strašnice 100 00 Česká republika
   01.04.2009Noví spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 U trati 3328/38b Praha 10 - Strašnice 100 00 Česká republika
   Jeanette Laláková Neklanova 113/26 Praha 2 128 00 Česká republika
   31.03.2009Zrušeny spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 Dubečská 6/73 Praha 10 - Strašnice Česká republika
   01.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Gianfranca Fabbio Vratislavova 31 Praha 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.12.2002
   31.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Gianfranca Fabbio Vratislavova 31 London 102 00 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 16.12.2002
   07.09.2004Nové sidlo:
   Dvojkrížna 45 Bratislava 821 06
   06.09.2004Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 5 Bratislava 851 04
   21.07.2004Noví spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 Dubečská 6/73 Praha 10 - Strašnice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Luca Fabbio Vratislavova 31 Praha 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 15.07.2004
   Gianfranca Fabbio Vratislavova 31 London 102 00 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 16.12.2002
   20.07.2004Zrušeny spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 Dubečská 6/73 Praha 10 - Strašnice Česká republika
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava
   Fabbio Gianfranca Via San Pieri 151 Adria (Ro) Itália Vznik funkcie: 16.12.2002
   10.02.2003Noví spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 Dubečská 6/73 Praha 10 - Strašnice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Fabbio Gianfranca Via San Pieri 151 Adria (Ro) Itália Vznik funkcie: 16.12.2002
   09.02.2003Zrušeny spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o., zast. kon. Jeanettte Lalákovou IČO: 49 621 572 Krymska 2 Praha 10 Česká republika
   08.03.1999Noví spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o., zast. kon. Jeanettte Lalákovou IČO: 49 621 572 Krymska 2 Praha 10 Česká republika
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava
   07.03.1999Zrušeny spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o., zast. kon. Jeanettte Lalákovou IČO: 49 621 572 Krymska 2 Praha 10 Česká republika
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava
   16.10.1996Nové obchodné meno:
   EURO ADVERTISING AGENCY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panónska cesta 5 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
   prenájom výpočtovej techniky
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o., zast. kon. Jeanettte Lalákovou IČO: 49 621 572 Krymska 2 Praha 10 Česká republika
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava