Vytvoriť faktúru

FLORÉN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FLORÉN
IČO 35700904
DIČ 2020356470
IČ DPH SK2020356470
Dátum vzniku 17 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLORÉN
Hany Meličkovej 7
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 942 €
Zisk -3 115 €
Aktíva 6 021 €
Vlastný kapitál -18 253 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0260251165
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,584
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 481
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 750
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,353
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,584
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -27,241
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -31,097
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,115
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,825
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 48
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 29,777
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,435
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,921
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,001
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,420
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 16,942
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,692
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 250
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,884
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,836
C. Služby (účtová skupina 51) 8,933
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,169
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 180
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 766
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -942
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,923
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,213
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,213
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,213
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,155
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,115
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016