Vytvoriť faktúru

JP know - how - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JP know - how
IČO 35700963
DIČ 2020327507
IČ DPH SK2020327507
Dátum vzniku 17 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JP know - how
Železná 19
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 401 €
Zisk 2 863 €
Aktíva 21 117 €
Vlastný kapitál 4 346 €
Kontaktné informácie
Email konferencia@i-com.sk
Phone(s) 0243640161, 0905533533
Mobile phone(s) 0905533533
Fax(es) 0243640162
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,558
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,558
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,073
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 326
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 72
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 283
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,392
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,631
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,209
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,957
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,863
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,422
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,242
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 257
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,782
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,203
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 180
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 19,401
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 201
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 19,200
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 15,504
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 183
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,378
C. Služby (účtová skupina 51) 7,900
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 159
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 875
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,009
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,897
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,940
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 74
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 74
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -74
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,823
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,863
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015