Vytvoriť faktúru

HARMONIA SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HARMONIA SK
IČO 35701021
DIČ 2020927733
Dátum vzniku 18 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HARMONIA SK
Sekurisová 14
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 294 €
Zisk 38 €
Aktíva 1 015 €
Vlastný kapitál -23 786 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,448
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,448
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,448
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -23,749
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 28
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -30,454
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 38
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,197
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,247
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,597
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,170
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 13,950
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,294
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,321
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 888
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 85
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,776
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 5,415
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 598
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 763
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 518
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,196
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 518
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 38
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4253166.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35701021 DIČ: 2020927733
 • Sídlo: HARMONIA SK, Sekurisová 14, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Mauer Púpavova 14 Bratislava 841 04 30.08.2001
  Ing. Pavla Mauerová Púpavova 14 Bratislava 841 04 30.08.2001
  Andrej Kalmár Sekurisová 14 Bratislava 841 02 30.08.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Mauer 1 660 € (25%) Púpavova 14 Bratislava 841 04
  Ing. Pavla Mauerová 1 660 € (25%) Púpavova 14 Bratislava 841 04
  Andrej Kalmár 3 319 € (50%) Sekurisová 14 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.08.2001Nové obchodné meno:
   HARMONIA SK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sekurisová 14 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Mauer Púpavova 14 Bratislava 841 04
   Ing. Pavla Mauerová Púpavova 14 Bratislava 841 04
   Andrej Kalmár Sekurisová 14 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mauer Púpavova 14 Bratislava 841 04
   Ing. Pavla Mauerová Púpavova 14 Bratislava 841 04
   Andrej Kalmár Sekurisová 14 Bratislava 841 02
   29.08.2001Zrušené obchodné meno:
   BAUMONTA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny spoločníci:
   BAUTECH, spol. s r.o. IČO: 17 324 971 Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Horváth Strmé Sady 18 Bratislava 841 01
   22.05.1998Noví spoločníci:
   BAUTECH, spol. s r.o. IČO: 17 324 971 Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   21.05.1998Zrušeny spoločníci:
   BAUTECH, spol. s r.o. IČO: 17 324 971 Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   18.10.1996Nové obchodné meno:
   BAUMONTA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   inžinierska činnosť v stavebníctve s výnimkou výkonu stavebného dozoru
   Noví spoločníci:
   BAUTECH, spol. s r.o. IČO: 17 324 971 Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohuslav Horváth Strmé Sady 18 Bratislava 841 01