Vytvoriť faktúru

A1 CONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno A1 CONSULTING
IČO 35701048
DIČ 2020311370
IČ DPH SK2020311370
Dátum vzniku 18 Októbra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo A1 CONSULTING
Plynárenská 7/C
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 814 975 €
Zisk 63 665 €
Aktíva 360 978 €
Vlastný kapitál 1 293 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258222222
Fax(es) 0258222222
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,493,725
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 214,459
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 214,459
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 214,459
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,279,257
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 952,772
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 643,320
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 643,320
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 309,452
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 326,485
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,989
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 321,496
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,493,725
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,845
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -38,660
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -38,660
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 63,665
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,428,880
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 407,635
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 405,616
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,019
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,017,037
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 880,251
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 880,251
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,096
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,109
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 121,561
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,208
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,208
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,814,975
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,814,975
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,814,975
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,738,876
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,269
D. Služby (účtová skupina 51) 3,644,955
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 89,075
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 65,540
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,032
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,503
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,571
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,099
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 166,751
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,994
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13,994
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13,994
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,291
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,150
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 5,616
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 534
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 141
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,703
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 83,802
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,137
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,137
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 63,665
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.07.2016