Vytvoriť faktúru

J.Y.R. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J.Y.R.
IČO 35701099
DIČ 2020823981
Dátum vzniku 21 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.Y.R.
Budatínska 16/3230
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 179 €
Zisk 130 €
Aktíva 14 898 €
Vlastný kapitál 12 181 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905205352, 55572875
Mobile phone(s) +421905205352, 0905205352
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,171
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,987
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,122
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 15,171
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,311
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 225
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,316
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 130
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,860
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,860
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 215
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,430
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 635
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 580
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 28,179
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 28,179
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 27,035
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,158
C. Služby (účtová skupina 51) 7,267
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,284
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 171
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,144
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,754
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 534
M. Nákladové úroky (562) 104
N. Kurzové straty (563) 430
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -534
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 610
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 130
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35701099 DIČ: 2020823981
 • Sídlo: J.Y.R., Budatínska 16/3230, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Renáta Šaturová Budatínska 16 Bratislava 851 05 09.02.2008
  Július Zsigárcsik Cintorínska 5 Báhoň 21.10.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Renáta Šaturová 3 984 € (60%) Budatínska 16 Bratislava 851 05
  Július Zsigárcsik 2 656 € (40%) Cintorínska 5 Báhoň
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.03.2009Nové sidlo:
   Budatínska 16/3230 Bratislava 851 05
   11.03.2009Zrušené sidlo:
   Povraznícka 6 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Iveta Krist Povraznícka 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Iveta Krist Povraznícka 6 Bratislava
   09.02.2008Noví spoločníci:
   Renáta Šaturová Budatínska 16 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Šaturová Budatínska 16 Bratislava 851 05
   08.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Renáta Vaškovičová Bieloruská 62 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Vaškovičová Bieloruská 62 Bratislava
   11.06.2001Noví spoločníci:
   Július Zsigárcsik Cintorínska 5 Báhoň
   Renáta Vaškovičová Bieloruská 62 Bratislava
   Iveta Krist Povraznícka 6 Bratislava
   10.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Iveta Krist Povraznícka 6 Bratislava
   Renáta Vaškovičová Bieloruská 62 Bratislava
   Július Zsigárcsik Cintorínska 5 Báhoň
   21.10.1996Nové obchodné meno:
   J.Y.R., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Povraznícka 6 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
   reklama a propagácia
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   čistenie budov
   upratovacie práce
   Noví spoločníci:
   Iveta Krist Povraznícka 6 Bratislava
   Renáta Vaškovičová Bieloruská 62 Bratislava
   Július Zsigárcsik Cintorínska 5 Báhoň
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Zsigárcsik Cintorínska 5 Báhoň
   Renáta Vaškovičová Bieloruská 62 Bratislava
   Iveta Krist Povraznícka 6 Bratislava