Vytvoriť faktúru

INGSMAT-SOFTWARE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INGSMAT-SOFTWARE
IČO 35701196
DIČ 2020356338
IČ DPH SK2020356338
Dátum vzniku 23 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INGSMAT-SOFTWARE
Rybničná 40
83554
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 304 706 €
Zisk 4 420 €
Aktíva 444 808 €
Vlastný kapitál 80 582 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244882021
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 416,520
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,592
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,592
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,592
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 406,889
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,726
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,726
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 205,953
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 205,953
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 205,953
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 183,527
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 183,527
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183,527
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,683
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 216
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,467
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,039
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,039
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 416,520
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 75,002
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,089
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,089
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 62,854
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 62,854
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,420
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 341,518
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 208,228
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 204,666
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 204,666
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,562
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122,710
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 675
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 675
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 92,075
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,624
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,182
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,498
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,656
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,580
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,580
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 304,667
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 304,706
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 109,066
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 61,976
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 133,625
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 297,697
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 87,649
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,718
D. Služby (účtová skupina 51) 20,935
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 144,733
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 104,691
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 36,658
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,384
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,302
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,887
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,887
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,473
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,009
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 176,365
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,271
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,080
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,080
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 191
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,269
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,740
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,320
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,320
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,420
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35701196 DIČ: 2020356338 IČ DPH: SK2020356338
 • Sídlo: INGSMAT-SOFTWARE, Rybničná 40, 83554, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01 23.10.1996
  Ing. Ladislav Szántó Podlučinského 9 Bratislava 821 03 12.01.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Šmatlík 4 648 € (70%) Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
  Ing. Ladislav Szántó 1 992 € (30%) Podlučinského 9 Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.10.2010Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   06.10.2010Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   12.01.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Szántó Podlučinského 9 Bratislava 821 03
   11.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Ing. Ladislav Szántó Podlučinského 9 Bratislava 821 03
   04.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Szántó Podlučinského 9 Bratislava 821 03
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   23.10.1996Nové obchodné meno:
   INGSMAT-SOFTWARE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotreboteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Szántó Podlučinského 9 Bratislava 821 03
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01