Vytvoriť faktúru

JOJANIK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno JOJANIK
IČO 35701277
Dátum vzniku 24 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JOJANIK
Betliarska 12
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 650 €
Zisk -12 707 €
Aktíva 202 657 €
Vlastný kapitál 195 321 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905279252, 0905379252
Mobile phone(s) 0905279252
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 214,722
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 214,722
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 33,406
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,794
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ -77
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,871
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 218,516
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 182,614
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,013
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 187,668
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,707
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,902
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 105
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 35,797
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 757
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -13,340
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 48,380
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 8,650
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,650
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 21,274
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,182
C. Služby (účtová skupina 51) 345
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,180
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,756
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,811
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -12,624
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,123
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 83
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,707
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,707
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016