Vytvoriť faktúru

PromoPrint - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PromoPrint
IČO 35701293
DIČ 2020356448
IČ DPH SK2020356448
Dátum vzniku 24 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PromoPrint
Narcisová 1
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 262 189 €
Zisk 6 164 €
Kontaktné informácie
Email promoprint@promoprint.sk
Webová stránka http://www.promoprint.sk
Phone(s) +421243420357, +421243420356
Fax(es) 0243422292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 -4,864
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 -931
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) -931
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -931
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -3,837
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -14,540
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -14,722
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -14,722
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 295
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -113
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,703
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,654
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,049
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) -96
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) -96
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -4,864
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,164
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,164
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -11,028
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -15
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -15
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) -10,721
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -13,205
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -13,205
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -3,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 26
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,601
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,857
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 -292
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) -292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 262,189
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 262,189
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 17,666
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 244,522
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 251,024
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,787
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 40,616
D. Služby (účtová skupina 51) 94,840
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 91,420
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 64,057
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,545
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,818
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 171
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 931
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 931
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,259
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,165
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 113,945
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,651
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,940
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,940
O. Kurzové straty (563) 136
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 575
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,651
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,514
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,350
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,350
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,164
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35701293 DIČ: 2020356448 IČ DPH: SK2020356448
 • Sídlo: PromoPrint, Narcisová 1, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martina Walter Rovnikova 6 Bratislava 821 02 23.05.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Martina Walter 1 660 € (25%) Rovnikova 6 Bratislava 821 02
  Ing. Marián Gunda 4 980 € (75%) Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.01.2010Noví spoločníci:
   Martina Walter Rovnikova 6 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Walter Rovnikova 6 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 23.05.2002
   25.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Martina Jakabová Rumančeková 52 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Jakabová Rumančeková 52 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.05.2002
   17.10.2007Noví spoločníci:
   Martina Jakabová Rumančeková 52 Bratislava 821 01
   16.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 24.10.1996
   15.09.2004Nové sidlo:
   Narcisová 1 Bratislava 821 01
   14.09.2004Zrušené sidlo:
   Vígľašská 1 Bratislava 851 07
   05.06.2002Nové obchodné meno:
   PromoPrint, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gunda V Záhradách 1 Bratislava 811 02
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 24.10.1996
   Martina Jakabová Rumančeková 52 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.05.2002
   04.06.2002Zrušené obchodné meno:
   SORIA PRINT s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02
   07.09.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   06.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   24.02.1999Noví spoločníci:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02
   23.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02
   24.10.1996Nové obchodné meno:
   SORIA PRINT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vígľašská 1 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe 1 živnostenského zákona
   sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač
   Noví spoločníci:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02