Vytvoriť faktúru

APTIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno APTIN
Stav V likvidácii
IČO 35701307
DIČ 2020927755
Dátum vzniku 25 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APTIN
Ružová dolina 10
82477
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -80 €
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,895
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,895
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,895
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,895
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,895
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,335
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,224
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,224
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -80
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 560
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 560
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 560
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 80
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 80
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -80
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Files
4326170.tif
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016