Vytvoriť faktúru

KUBER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KUBER
IČO 35701358
DIČ 2020331863
IČ DPH SK2020331863
Dátum vzniku 25 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KUBER
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 147 €
Zisk 3 476 €
Aktíva 172 897 €
Vlastný kapitál 24 433 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243412729
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 128,524
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 128,126
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 91,189
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,417
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 22,867
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 47,035
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 198,941
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,909
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,772
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 16,997
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,476
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 171,032
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 171,024
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,113
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 193
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,008
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 165,710
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 85,147
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 85,146
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 77,764
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,022
C. Služby (účtová skupina 51) 65,543
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,597
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,602
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,383
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,581
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,928
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,928
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,926
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,457
P. Daň z príjmov (591, 595) 981
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,476
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015