Vytvoriť faktúru

CONTEC PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONTEC PLUS
IČO 35701374
DIČ 2020349056
IČ DPH SK2020349056
Dátum vzniku 25 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONTEC PLUS
Staviteľská 3
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 061 616 €
Zisk 33 856 €
Aktíva 297 237 €
Vlastný kapitál 81 271 €
Kontaktné informácie
Email contec@contec.sk
Webová stránka http://www.contec.sk
Phone(s) +421244871336, +421244871976
Mobile phone(s) +421903404514
Fax(es) 0244871976
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 273,466
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 34,855
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 34,855
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 34,855
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 236,182
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 130,675
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 130,660
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 15
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 220
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 220
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 67,678
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 67,575
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,575
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 103
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,609
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,416
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,193
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,429
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,429
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 273,466
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,627
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 56,467
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 56,467
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,856
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 175,839
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,137
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 7,926
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 7,926
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,748
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 8,463
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 154,690
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 100,750
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,750
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,607
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,302
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 745
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,163
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,123
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 954
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 954
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,062,598
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,061,616
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,058,728
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,883
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,010,406
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 713,990
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 37,787
D. Služby (účtová skupina 51) 184,813
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 50,207
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 34,536
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,149
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,522
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,956
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,998
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,998
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 800
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,855
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 51,210
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 122,138
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 982
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 202
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 202
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 780
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,518
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,329
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,329
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,189
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,536
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,674
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,818
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,818
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,856
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35701374 DIČ: 2020349056 IČ DPH: SK2020349056
 • Sídlo: CONTEC PLUS, Staviteľská 3, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Cachovan Romanova 4/2446 Bratislava 851 02 17.04.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Cachovan 4 648 € (70%) Romanova 4/2446 Bratislava 851 02
  Roman Neumahr 996 € (15%) Bratislava 841 02
  Martin Jaščur 996 € (15%) Ožvoldíkova 6 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.10.2009Noví spoločníci:
   Roman Neumahr Saratovská 8 Bratislava 841 02
   Martin Jaščur Ožvoldíkova 6 Bratislava 841 02
   23.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Špička Robotnícka 8/3116 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Špička Robotnícka 8/3116 Bratislava 831 03
   01.01.2007Nové sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   31.12.2006Zrušené sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   21.10.2006Nové sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   20.10.2006Zrušené sidlo:
   Botanická 9 Bratislava 841 04
   17.04.2004Noví spoločníci:
   Juraj Cachovan Romanova 4/2446 Bratislava 851 02
   Tomáš Špička Robotnícka 8/3116 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Cachovan Romanova 4/2446 Bratislava 851 02
   Tomáš Špička Robotnícka 8/3116 Bratislava 831 03
   16.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   23.05.2000Noví spoločníci:
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   22.05.2000Noví spoločníci:
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   21.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Špička Haanova 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Špička Haanova 19 Bratislava
   25.10.1996Nové obchodné meno:
   CONTEC PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Botanická 9 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Haanova 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Haanova 19 Bratislava