Vytvoriť faktúru

DST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DST
IČO 35701382
DIČ 2020340916
IČ DPH SK2020340916
Dátum vzniku 25 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DST
Nová Rožňavská 134/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 89 198 €
Zisk -8 995 €
Aktíva 87 189 €
Vlastný kapitál 51 682 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244460175
Mobile phone(s) 0903714315
Fax(es) 0244460175
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,017
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,017
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,017
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,049
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,215
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,462
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,715
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 65,066
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,686
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 66,511
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -22,133
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,995
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,380
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 557
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,660
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,413
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,227
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 60
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 163
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 89,198
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 73,821
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,102
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 275
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 95,933
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 58,018
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,632
C. Služby (účtová skupina 51) 9,960
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,774
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 622
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,734
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 193
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,735
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,313
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 20
XI. Kurzové zisky (663) 20
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,320
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,320
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,300
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,035
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,995
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35701382 DIČ: 2020340916 IČ DPH: SK2020340916
 • Sídlo: DST, Nová Rožňavská 134/A, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Viktor Jesenák, CSc. Tomášikovo 421 Tomášikovo 925 04 30.10.1997
  Pavla Jesenáková Furdekova 19 Bratislava 851 04 13.05.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Viktor Jesenák, CSc. 6 639 € (100%) Tomášikovo 421 Tomášikovo 925 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.05.2014Nové sidlo:
   Nová Rožňavská 134/A Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných)
   Noví spoločníci:
   Ing. Viktor Jesenák , CSc. Tomášikovo 421 Tomášikovo 925 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák , CSc. Tomášikovo 421 Tomášikovo 925 04 Vznik funkcie: 30.10.1997
   Pavla Jesenáková Furdekova 19 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 13.05.2014
   30.05.2014Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Jesenák , CSc. Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.10.1997
   23.10.2008Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   22.10.2008Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   09.09.2008Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   08.09.2008Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   04.06.2008Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   prenájom hnuteľných vecí
   06.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jindřich Celnar Záhradnícka 49 Bratislava 821 08
   Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/114 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/114 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 30.10.1997
   19.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jindřich Celnar Záhradnícka 49 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.12.2000
   02.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jindřich Celnar Záhradnícka 49 Bratislava 821 08
   Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/114 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Viktor Jesenák Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jindřich Celnar Záhradnícka 49 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.12.2000
   Ing. Imrich Kázmer Štefánikova 817/114 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 30.10.1997
   Ing. Viktor Jesenák , CSc. Líščie nivy 458/12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.10.1997
   01.07.2003Zrušeny spoločníci:
   SANTECH spol. s r.o. IČO: 31 361 684 Hattalova 8 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jindřich Celnar Záhradnícka 49 Bratislava 821 08
   Ing. Viktor Jesenák , CSc. Furdekova 19 Bratislava 851 04
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivanka pri Dunaji 900 28
   03.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jindřich Celnar Záhradnícka 49 Bratislava 821 08
   18.05.1999Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   17.05.1999Zrušené sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   13.07.1998Nové obchodné meno:
   DST, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   SANTECH spol. s r.o. IČO: 31 361 684 Hattalova 8 Bratislava 831 03
   12.07.1998Zrušené obchodné meno:
   Dodávky špeciálnej techniky, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   SANTECH spol. s r.o. IČO: 31 361 684 Hattalova 8 Bratislava 831 03
   07.01.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viktor Jesenák , CSc. Furdekova 19 Bratislava 851 04
   Ing. Imrich Kázmer Hlavná 114 Ivanka pri Dunaji 900 28
   06.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Šuster Babuškova 6 Bratislava
   25.10.1996Nové obchodné meno:
   Dodávky špeciálnej techniky, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   vykonávanie bytových a občianských stavieb, vrátane sídliskových celkov
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných stavieb
   vykonávanie dopravných stavieb
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   SANTECH spol. s r.o. IČO: 31 361 684 Hattalova 8 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Šuster Babuškova 6 Bratislava