Vytvoriť faktúru

PRO.GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRO.GROUP
IČO 35701471
DIČ 2020311403
IČ DPH SK7020000625
Dátum vzniku 25 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO.GROUP
Gaštanová 1
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 225 588 €
Zisk 64 381 €
Aktíva 2 010 344 €
Vlastný kapitál 1 111 201 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903588681, +421911588200, +421911588201, +421911588202, +421911588204, +421903588682, +421903588683
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,344,987
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,331,709
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 146,542
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 13,278
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 292,723
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,112
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 85,584
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 153,968
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 31,498
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,637,710
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,082,429
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,010,744
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 64,381
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 555,281
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 553,962
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 84,216
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 91,645
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 378,101
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,319
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 225,588
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 176,344
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 39,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,744
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 258,925
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 29,932
C. Služby (účtová skupina 51) 87,394
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,984
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 102,553
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 17,673
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,389
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -33,337
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 59,018
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 102,224
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 102,215
X. Výnosové úroky (662) 4
XI. Kurzové zisky (663) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,546
M. Nákladové úroky (562) 3,243
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 302
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 98,678
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 65,341
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 64,381
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35701471 DIČ: 2020311403 IČ DPH: SK7020000625
 • Sídlo: PRO.GROUP, Gaštanová 1, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Ľuboš Poláček Vidlicová 37 Bratislava 831 01 04.11.2009
  Ing. arch. Martin Bajtek Lopenícka 16 Bratislava 831 02 25.10.1996
  Ing. arch. Matúš Konček Jelšová 5 Bratislava 831 01 25.10.1996
  Ing. arch. Martin Matunák Stromová 38 Bratislava 831 03 15.04.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Ľuboš Poláček 1 660 € (25%) Vidlicová 37 Bratislava 831 01
  Ing. arch. Martin Bajtek 1 660 € (25%) Lopenícka 16 Bratislava 831 02
  Ing. arch. Matúš Konček 1 660 € (25%) Jelšová 5 Bratislava 831 01
  Ing. arch. Martin Matunák 1 660 € (25%) Stromová 38 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Vidlicová 37 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Vidlicová 37 Bratislava 831 01
   03.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Čajkovského 49 Trnava 917 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Čajkovského 49 Trnava 917 08
   10.12.2005Nové obchodné meno:
   PRO.GROUP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gaštanová 1 Bratislava 811 04
   09.12.2005Zrušené obchodné meno:
   PRO 5, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Justičná 5 Bratislava 811 07
   15.04.2003Nové sidlo:
   Justičná 5 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Bajtek Lopenícka 16 Bratislava 831 02
   Ing. arch. Matúš Konček Jelšová 5 Bratislava 831 01
   Ing. arch. Martin Matunák Stromová 38 Bratislava 831 03
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Čajkovského 49 Trnava 917 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Martin Matunák Stromová 38 Bratislava 831 03
   14.04.2003Zrušené sidlo:
   Mudroňova 24 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Martin Bajtek Lopenícka 16 Bratislava 831 02
   Ing. arch. Danica Čabelková Mudroňová 24 Bratislava 811 01
   Ing. arch. Matúš Konček Jelšová 5 Bratislava 831 01
   Ing. arch. Martin Matunák Ružová 23 Nitra 949 01
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Čajkovského 49 Trnava 917 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Danica Čabelková Mudroňová 24 Bratislava 811 01 Skončenie funkcie: 27.12.2002
   Ing. arch. Martin Matunák Ružová 23 Nitra 949 01
   25.08.1998Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb
   dodávka a zariadenie interiérov vrátane interiérových stavebných úprav
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Bajtek Lopenícka 16 Bratislava 831 02
   Ing. arch. Danica Čabelková Mudroňová 24 Bratislava 811 01
   Ing. arch. Matúš Konček Jelšová 5 Bratislava 831 01
   Ing. arch. Martin Matunák Ružová 23 Nitra 949 01
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Čajkovského 49 Trnava 917 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Martin Bajtek Lopenícka 16 Bratislava 831 02
   Ing. arch. Danica Čabelková Mudroňová 24 Bratislava 811 01
   Ing. arch. Matúš Konček Jelšová 5 Bratislava 831 01
   Ing. arch. Martin Matunák Ružová 23 Nitra 949 01
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Čajkovského 49 Trnava 917 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.10.1996Nové obchodné meno:
   PRO 5, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mudroňova 24 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   inžinierska činnosť
   návrhárska činnosť
   interiérové navrhovanie
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   organizovanie výstav
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Martin Bajtek Lopenícka 16 Bratislava 831 02
   Ing. arch. Danica Čabelková Mudroňová 24 Bratislava 811 01
   Ing. arch. Matúš Konček Jelšová 5 Bratislava 831 01
   Ing. arch. Martin Matunák Ružová 23 Nitra 949 01
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Čajkovského 49 Trnava 917 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Martin Bajtek Lopenícka 16 Bratislava 831 02
   Ing. arch. Matúš Konček Jelšová 5 Bratislava 831 01
   Ing. arch. Danica Čabelková Mudroňová 24 Bratislava 811 01 Skončenie funkcie: 27.12.2002
   Ing. arch. Martin Matunák Ružová 23 Nitra 949 01
   Ing. arch. Ľuboš Poláček Čajkovského 49 Trnava 917 08