Vytvoriť faktúru

RGA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RGA
IČO 35701510
DIČ 2020331896
IČ DPH SK2020331896
Dátum vzniku 28 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RGA
Rácová 1525/13
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 766 €
Zisk 2 614 €
Aktíva 1 689 €
Vlastný kapitál 89 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253414467, 0911718686
Mobile phone(s) 0911718686
Dátum aktualizácie údajov: 26.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,263
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,263
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,263
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,703
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,214
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,614
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,560
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,560
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,500
Dátum aktualizácie údajov: 26.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,766
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,766
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 100
C. Služby (účtová skupina 51) 100
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,666
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,666
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 93
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -92
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,574
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,614
Dátum aktualizácie údajov: 26.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 26.11.2015