Vytvoriť faktúru

POLYCOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno POLYCOP
IČO 35701781
DIČ 2020311502
IČ DPH SK2020311502
Dátum vzniku 31 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POLYCOP
Drieňová 34
82101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -960 €
Vlastný kapitál -423 357 €
Kontaktné informácie
Email slachta@rs-design.sk
Phone(s) 0335512051, 0908753484
Mobile phone(s) 0905949119
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 0
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -424,317
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 724
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -430,720
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -960
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 424,317
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 240
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 424,077
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 308,875
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 37,895
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,040
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 76,267
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 960
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 960
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -960
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35701781 DIČ: 2020311502 IČ DPH: SK2020311502
 • Sídlo: POLYCOP, Drieňová 34, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Norbert Šlachta Mesačná 8 Bratislava 821 02 31.10.1996
  Eugen Blaškovič Hlavná 64 Zavar 919 61 17.12.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Norbert Šlachta 3 320 € (50%) Mesačná 8 Bratislava 821 02
  Eugen Blaškovič 3 320 € (50%) Hlavná 64 Zavar 919 61
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.04.2004Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Eugen Blaškovič Hlavná 64 Zavar 919 61 Vznik funkcie: 17.12.2003
   05.04.2004Zrušené sidlo:
   Cintorínska 26 Bratislava 811 08
   28.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Norbert Šlachta Mesačná 8 Bratislava 821 02
   Eugen Blaškovič Hlavná 64 Zavar 919 61
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Eugen Blaškovič Hlavná 64 Zavar 919 61
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava 831 03
   Ing. Norbert Šlachta Mesačná 8 Bratislava 821 02
   06.04.1998Noví spoločníci:
   Eugen Blaškovič Hlavná 64 Zavar 919 61
   Ing. Rudolf Čierny Robotnícka 6 Bratislava 831 03
   Ing. Norbert Šlachta Mesačná 8 Bratislava 821 02
   05.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Eugen Blaškovič Hlavná 64 Zavar 919 61
   Štefan Danko Trnavská 16 Bratislava 821 08
   Marta Sluková Šustekova 19 Bratislava 851 04
   Ing. Norbert Šlachta Mesačná 8 Bratislava 821 02
   31.10.1996Nové obchodné meno:
   POLYCOP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cintorínska 26 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná kancelária/
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom a leasing spotrebného a priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   reprografické a fotografické služby
   Noví spoločníci:
   Eugen Blaškovič Hlavná 64 Zavar 919 61
   Štefan Danko Trnavská 16 Bratislava 821 08
   Marta Sluková Šustekova 19 Bratislava 851 04
   Ing. Norbert Šlachta Mesačná 8 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Norbert Šlachta Mesačná 8 Bratislava 821 02