Vytvoriť faktúru

SBA Consult - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SBA Consult
IČO 35701927
DIČ 2020349133
IČ DPH SK2020349133
Dátum vzniku 30 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SBA Consult
Šustekova 51
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 135 050 €
Zisk 70 299 €
Aktíva 140 241 €
Vlastný kapitál 135 923 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253412558
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 20,408
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,408
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,408
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 200,407
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 165,925
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,793
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,813
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,876
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 220,815
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 206,222
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 128,620
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 70,299
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,593
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,839
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,973
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,385
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,588
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 781
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 135,050
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 132,713
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,300
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 47,270
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,266
C. Služby (účtová skupina 51) 32,352
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 874
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 643
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,188
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,947
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 87,780
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 95,095
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2,708
X. Výnosové úroky (662) 1,232
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,476
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 202
M. Nákladové úroky (562) 86
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 116
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,506
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 90,286
P. Daň z príjmov (591, 595) 19,987
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 70,299
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35701927 DIČ: 2020349133 IČ DPH: SK2020349133
 • Sídlo: SBA Consult, Šustekova 51, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02 30.10.1996
  Ing. Silvia Bezáková Cerovská 110 Šenkvice 900 81 30.10.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Siváček 3 320 € (50%) Nejedlého 10 Bratislava 841 02
  Ing. Silvia Bezáková 3 320 € (50%) Cerovská 110 Šenkvice 900 81
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.01.2010Nové sidlo:
   Šustekova 51 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Silvia Bezáková Cerovská 110 Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 30.10.1996
   Ing. Silvia Bezáková Cerovská 110 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 30.10.1996
   05.01.2010Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   23.09.2003Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   22.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   19.06.2001Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   18.06.2001Zrušené sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   14.08.2000Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   13.08.2000Zrušené sidlo:
   Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   06.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 5 Bratislava 851 04
   05.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 8 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 8 Bratislava 851 04
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 8 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 8 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   30.10.1996Nové obchodné meno:
   SBA Consult, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 8 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Silvia Bezáková Mlynarovičova 8 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Siváček Nejedlého 10 Bratislava 841 02