Vytvoriť faktúru

SES Energoprojekt - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SES Energoprojekt
IČO 35701951
DIČ 2020327606
IČ DPH SK2020327606
Dátum vzniku 31 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SES Energoprojekt
Gajova 4
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 313 429 €
Zisk -92 469 €
Aktíva 482 977 €
Vlastný kapitál 190 163 €
Kontaktné informácie
Email posta@energoprojekt.sk
Webová stránka http://www.energoprojekt.sk
Phone(s) +421243413292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 216,123
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 215,113
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 74,817
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 74,817
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 135,250
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 124,632
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,632
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,618
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,046
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,183
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,863
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,010
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,010
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 216,123
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,720
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 57,121
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 57,121
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 26,555
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,712
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,712
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 100,801
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 100,801
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -92,469
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,431
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,204
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,204
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 103,060
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 43,980
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,980
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,775
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,154
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,151
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,167
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,167
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,972
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 1,972
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 305,499
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 313,429
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 301,854
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 3,645
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 350
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,580
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 398,239
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,487
D. Služby (účtová skupina 51) 137,627
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 243,110
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 175,612
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 61,493
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,005
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 545
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,470
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -84,810
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 161,385
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 557
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 556
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,256
O. Kurzové straty (563) 6,976
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 280
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,699
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -91,509
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -92,469
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35701951 DIČ: 2020327606 IČ DPH: SK2020327606
 • Sídlo: SES Energoprojekt, Gajova 4, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Koloman Prónay Lehockého 4 Bratislava 811 05 19.05.1997
  Martin Paštika Karolíny Světlé 581 Vimperk 385 01 Česká republika 01.06.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Koloman Prónay 3 500 € (6.1%) Lehockého 4 Bratislava 811 05
  Jozef Čulen 3 500 € (6.1%) Bratislava 811 03
  Ivica Ondrušová 3 500 € (6.1%) Hanulova 9 Bratislava 841 01
  Milan Sofka 3 500 € (6.1%) Plavecký Štvrtok 900 68
  Pavol Synak 3 500 € (6.1%) Bratislava 851 01
  Zdeněk Mynař 3 500 € (6.1%) Legionárska 3 Bratislava 831 04
  SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. 29 120 € (51%) Továrenská 210 Tlmače 935 21
  Vlastimil Sigmund 3 500 € (6.1%) Bratislava 811 09
  Ing. Rastislav Jokel 1 750 € (3.1%) Bratislava 831 04
  Ing.Arch. Viera Joklová 1 750 € (3.1%) Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.12.2011Nové sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   22.12.2011Zrušené sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 811 09
   14.05.2010Nové predmety činnosti:
   posudzovanie vplyvov na životné prostredie
   12.03.2010Nové sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Jokel Vajnorská 1356/52 Bratislava 831 04
   Ing.Arch. Viera Joklová Bakošova 2099/24 Bratislava 841 03
   11.03.2010Zrušené sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Jokel Bakošova 24 Bratislava 841 03
   01.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Martin Paštika Karolíny Světlé 581 Vimperk 385 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.06.2007
   31.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Ižold 29. augusta Levice 934 01 Vznik funkcie: 30.04.1998
   21.11.2006Noví spoločníci:
   Vlastimil Sigmund Grösslingova 20 Bratislava 811 09
   20.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Jediný Vážska 21 Bratislava 821 07
   13.05.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Koloman Prónay Lehockého 4 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 19.05.1997
   12.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Bobok Dlhá 46 Tlmače 935 21 Vznik funkcie: 30.04.1998
   Ing. Vladimír Haško , CSc Lipová 13 Tlmače 935 21 Vznik funkcie: 30.04.1998
   Rastislav Jokel Bakošova 24 Bratislava 841 03
   Koloman Prónay Lehockého 4 Bratislava 811 05
   20.05.2003Nové obchodné meno:
   SES Energoprojekt, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. IČO: 31 411 690 Továrenská 210 Tlmače 935 21
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Bobok Dlhá 46 Tlmače 935 21 Vznik funkcie: 30.04.1998
   Ing. Vladimír Haško , CSc Lipová 13 Tlmače 935 21 Vznik funkcie: 30.04.1998
   Ing. Štefan Ižold 29. augusta Levice 934 01 Vznik funkcie: 30.04.1998
   19.05.2003Zrušené obchodné meno:
   ENERGOPROJEKT spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Jediný Vážska 21 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 30.04.1998
   11.11.1997Nové sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   10.11.1997Zrušené sidlo:
   Niťová 3 Bratislava 821 08
   19.05.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb, energetické zariadenia a siete
   projektovanie stavieb - pozemné stavby
   Noví spoločníci:
   Jozef Čulen Myjavská 6 Bratislava 811 03
   Ivica Ondrušová Hanulova 9 Bratislava 841 01
   Koloman Prónay Lehockého 4 Bratislava 811 05
   Milan Sofka 463 Plavecký Štvrtok 900 68
   Pavol Synak Iljušinova 10 Bratislava 851 01
   Zdeněk Mynař Legionárska 3 Bratislava 831 04
   Ladislav Jediný Vážska 21 Bratislava 821 07
   Rastislav Jokel Bakošova 24 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Jediný Vážska 21 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 30.04.1998
   Rastislav Jokel Bakošova 24 Bratislava 841 03
   Koloman Prónay Lehockého 4 Bratislava 811 05
   18.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Pavol Fellegi Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Jela Fellegiová Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Fellegi Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Jela Fellegiová Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   31.10.1996Nové obchodné meno:
   ENERGOPROJEKT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Niťová 3 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   odborné pomoci, štúdie, analýzy v oblasti energetiky
   poradenská činnosť v oblasti energetiky
   obstarávateľská činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Pavol Fellegi Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Jela Fellegiová Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Fellegi Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Jela Fellegiová Zúbekova 5 Bratislava 841 01