Vytvoriť faktúru

PRESSBURG CENTRUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRESSBURG CENTRUM
Stav V likvidácii
IČO 35702079
DIČ 2020311480
Dátum vzniku 01 Novembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PRESSBURG CENTRUM
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -612 €
Aktíva 2 106 €
Vlastný kapitál -2 713 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,397
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,397
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,396
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 131
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,265
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,397
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,136
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 9,959
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 207,104
2. Ostatné fondy (427, 42X) 207,104
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -259,427
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,280
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -260,707
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -612
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,533
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,533
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,374
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,374
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 635
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 375
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 149
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 -231
D. Služby (účtová skupina 51) 5,838
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,263
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 3,996
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,267
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 218
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -11,550
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 231
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,838
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 843
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 843
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -843
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -612
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -612
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4255343.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
  • IČO:35702079 DIČ: 2020311480
  • Sídlo: PRESSBURG CENTRUM, Dvořákovo nábrežie 8, 81102, Bratislava
  • Dátum vzniku: 01 Novembra 1996
  • Štatutári:
    Osoba Funkcia Adresa Dátum
    Gabriela Šillová predseda Blagoevova 2673/2 Bratislava 851 04 27.11.2014
    • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
      02.12.2014Nový štatutárny orgán:
      Gabriela Šillová - predseda predstavenstva Blagoevova 2673/2 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 27.11.2014
      01.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
      Veronika Lapuníková - predseda predstavenstva Pod Hájom 1091/72-79 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 23.11.2011
      17.01.2013Nové obchodné meno:
      PRESSBURG CENTRUM, a.s., v likvidácii
      16.01.2013Zrušené obchodné meno:
      PRESSBURG CENTRUM, a.s.
      02.12.2011Nový štatutárny orgán:
      Veronika Lapuníková - predseda predstavenstva Pod Hájom 1091/72-79 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 23.11.2011
      01.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
      Katarína Giertlová - predseda predstavenstva Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 30.09.2011
      18.10.2011Nové sidlo:
      Dvořákovo nábrežie 8 Bratislava 811 02
      Nový štatutárny orgán:
      Katarína Giertlová - predseda predstavenstva Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 30.09.2011
      17.10.2011Zrušené sidlo:
      Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Katarína Giertlová - predseda Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
      15.12.2006Nové sidlo:
      Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
      14.12.2006Zrušené sidlo:
      Pribinova 25 Bratislava 819 02
      19.09.2006Nový štatutárny orgán:
      Katarína Giertlová - predseda Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
      18.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
      Katarína Kokindová - predseda Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
      13.01.2006Nový štatutárny orgán:
      Katarína Kokindová - predseda Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
      12.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
      Ing. Marián Mlynárik - predseda Studenohorská 15 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 31.10.2003
      04.11.2003Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Ing. Marián Mlynárik - predseda Studenohorská 15 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 31.10.2003
      03.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      RSDr.R Pavol Dinka Koprivnicka 28 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 31.10.2003
      Ing. Alexander Grman Grösslingova 30 Bratislava 811 09 Skončenie funkcie: 31.10.2003
      JUDr. Jozef Grman Mamateyova 10 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 31.10.2003
      Ing. Peter Hoták Osuského 1647/22 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 31.10.2003
      Ing. Gabriela Salomonová Palisády 14 Bratislava 811 06 Skončenie funkcie: 31.10.2003
      11.11.2002Nové obchodné meno:
      PRESSBURG CENTRUM, a.s.
      10.11.2002Zrušené obchodné meno:
      SLOVAKOPRESS, a.s.
      28.08.2001Nové predmety činnosti:
      požičiavanie a prenájom prístrojov, mechanizmov a motorových vozidiel
      faktoring a forfaiting
      organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych podujatí
      sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
      prenájom priestorov a poskytovanie služieb s nimi spojených
      27.08.2001Zrušeny predmety činnosti:
      prenájom priestorov budovy Pribinova 25, Bratislava
      12.02.2001Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      RSDr.R Pavol Dinka Koprivnicka 28 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 31.10.2003
      11.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Jozef Pochaba Roľnícka 337 Bratislava 831 07
      26.05.1999Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      JUDr. Jozef Grman Mamateyova 10 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 31.10.2003
      25.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Ing. Dušan Halgaš Na hlinách 34 Trnava 917 01
      11.11.1997Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Ing. Alexander Grman Grösslingova 30 Bratislava 811 09 Skončenie funkcie: 31.10.2003
      Ing. Dušan Halgaš Na hlinách 34 Trnava 917 01
      Ing. Peter Hoták Osuského 1647/22 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 31.10.2003
      Jozef Pochaba Roľnícka 337 Bratislava 831 07
      Ing. Gabriela Salomonová Palisády 14 Bratislava 811 06 Skončenie funkcie: 31.10.2003
      10.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Peter Bulák Toryská 5 Bratislava 821 07
      Mgr. Miroslav Cibulka Mariánska 34/A Stupava 900 31
      RSDr. Pavol Dinka Koprivnická 28 Bratislava 841 01
      Michal Godár Jégeho 3 Bratislava 821 08
      Ing. Ladislav Hudec Holičská 12 Bratislava 851 05
      JUDr. Vladimír Ondruš Kukučínova 16 Bratislava 831 03
      Ing. Gabriela Salomonová Vranovská 65 Bratislava 851 02
      31.10.1996Nové obchodné meno:
      SLOVAKOPRESS, a.s.
      Nové sidlo:
      Pribinova 25 Bratislava 819 02
      Nová právna forma:
      Akciová spoločnosť
      Nové predmety činnosti:
      vydavateľská a nakladateľská činnosť
      obchodná a sprostredkovateľská činnosť
      prevádzkovanie parkoviska a garáží
      reklamná, inzertná a konferenčná činnosť
      poskytovanie služieb spojených s prenájmom priestorov
      prenájom priestorov budovy Pribinova 25, Bratislava
      Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Peter Bulák Toryská 5 Bratislava 821 07
      Mgr. Miroslav Cibulka Mariánska 34/A Stupava 900 31
      RSDr. Pavol Dinka Koprivnická 28 Bratislava 841 01
      Michal Godár Jégeho 3 Bratislava 821 08
      Ing. Ladislav Hudec Holičská 12 Bratislava 851 05
      JUDr. Vladimír Ondruš Kukučínova 16 Bratislava 831 03
      Ing. Gabriela Salomonová Vranovská 65 Bratislava 851 02