Vytvoriť faktúru

PRESSBURG CENTRUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRESSBURG CENTRUM
Stav V likvidácii
IČO 35702079
DIČ 2020311480
Dátum vzniku 01 Novembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PRESSBURG CENTRUM
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -612 €
Aktíva 2 106 €
Vlastný kapitál -2 713 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,397
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,397
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,396
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 131
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,265
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,397
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,136
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 9,959
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 207,104
2. Ostatné fondy (427, 42X) 207,104
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -259,427
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,280
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -260,707
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -612
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,533
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,533
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,374
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,374
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 635
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 375
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 149
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 -231
D. Služby (účtová skupina 51) 5,838
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,263
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 3,996
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,267
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 218
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -11,550
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 231
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,838
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 843
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 843
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -843
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -612
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -612
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4255343.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35702079 DIČ: 2020311480
 • Sídlo: PRESSBURG CENTRUM, Dvořákovo nábrežie 8, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Gabriela Šillová predseda Blagoevova 2673/2 Bratislava 851 04 27.11.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Šillová - predseda predstavenstva Blagoevova 2673/2 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 27.11.2014
   01.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Veronika Lapuníková - predseda predstavenstva Pod Hájom 1091/72-79 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 23.11.2011
   17.01.2013Nové obchodné meno:
   PRESSBURG CENTRUM, a.s., v likvidácii
   16.01.2013Zrušené obchodné meno:
   PRESSBURG CENTRUM, a.s.
   02.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Veronika Lapuníková - predseda predstavenstva Pod Hájom 1091/72-79 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 23.11.2011
   01.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Giertlová - predseda predstavenstva Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 30.09.2011
   18.10.2011Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 8 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Giertlová - predseda predstavenstva Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 30.09.2011
   17.10.2011Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Giertlová - predseda Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   15.12.2006Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   14.12.2006Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   19.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Katarína Giertlová - predseda Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   18.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Kokindová - predseda Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   13.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Katarína Kokindová - predseda Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   12.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Mlynárik - predseda Studenohorská 15 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 31.10.2003
   04.11.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marián Mlynárik - predseda Studenohorská 15 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 31.10.2003
   03.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RSDr.R Pavol Dinka Koprivnicka 28 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   Ing. Alexander Grman Grösslingova 30 Bratislava 811 09 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   JUDr. Jozef Grman Mamateyova 10 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   Ing. Peter Hoták Osuského 1647/22 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   Ing. Gabriela Salomonová Palisády 14 Bratislava 811 06 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   11.11.2002Nové obchodné meno:
   PRESSBURG CENTRUM, a.s.
   10.11.2002Zrušené obchodné meno:
   SLOVAKOPRESS, a.s.
   28.08.2001Nové predmety činnosti:
   požičiavanie a prenájom prístrojov, mechanizmov a motorových vozidiel
   faktoring a forfaiting
   organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych podujatí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom priestorov a poskytovanie služieb s nimi spojených
   27.08.2001Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom priestorov budovy Pribinova 25, Bratislava
   12.02.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RSDr.R Pavol Dinka Koprivnicka 28 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   11.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Pochaba Roľnícka 337 Bratislava 831 07
   26.05.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Jozef Grman Mamateyova 10 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   25.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Halgaš Na hlinách 34 Trnava 917 01
   11.11.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alexander Grman Grösslingova 30 Bratislava 811 09 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   Ing. Dušan Halgaš Na hlinách 34 Trnava 917 01
   Ing. Peter Hoták Osuského 1647/22 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   Jozef Pochaba Roľnícka 337 Bratislava 831 07
   Ing. Gabriela Salomonová Palisády 14 Bratislava 811 06 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   10.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Bulák Toryská 5 Bratislava 821 07
   Mgr. Miroslav Cibulka Mariánska 34/A Stupava 900 31
   RSDr. Pavol Dinka Koprivnická 28 Bratislava 841 01
   Michal Godár Jégeho 3 Bratislava 821 08
   Ing. Ladislav Hudec Holičská 12 Bratislava 851 05
   JUDr. Vladimír Ondruš Kukučínova 16 Bratislava 831 03
   Ing. Gabriela Salomonová Vranovská 65 Bratislava 851 02
   31.10.1996Nové obchodné meno:
   SLOVAKOPRESS, a.s.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie parkoviska a garáží
   reklamná, inzertná a konferenčná činnosť
   poskytovanie služieb spojených s prenájmom priestorov
   prenájom priestorov budovy Pribinova 25, Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Bulák Toryská 5 Bratislava 821 07
   Mgr. Miroslav Cibulka Mariánska 34/A Stupava 900 31
   RSDr. Pavol Dinka Koprivnická 28 Bratislava 841 01
   Michal Godár Jégeho 3 Bratislava 821 08
   Ing. Ladislav Hudec Holičská 12 Bratislava 851 05
   JUDr. Vladimír Ondruš Kukučínova 16 Bratislava 831 03
   Ing. Gabriela Salomonová Vranovská 65 Bratislava 851 02