Vytvoriť faktúru

JPK Integral - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JPK Integral
IČO 35702109
DIČ 2020331940
IČ DPH SK2020331940
Dátum vzniku 04 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JPK Integral
Jablonové 497
90054
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 129 059 €
Zisk -36 402 €
Aktíva 93 231 €
Vlastný kapitál -44 345 €
Kontaktné informácie
Email jpk.integral@gmail.com
Phone(s) 0347787312, 0905650016
Mobile phone(s) 0905538235, 0905650016, 0905778336, 0907893936
Fax(es) 0347787312
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 28,450
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 28,450
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,442
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,643
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,463
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 375
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,279
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 91,093
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -29,209
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 554
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -36,402
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 120,302
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 112,715
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,369
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,685
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,535
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 100,126
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,109
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,478
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 129,059
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 51,134
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 38,794
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 39,104
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 163,346
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 42,322
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 51,237
C. Služby (účtová skupina 51) 30,893
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 28,588
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,109
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,951
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,246
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -34,287
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,580
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,156
M. Nákladové úroky (562) 706
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 449
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,155
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -35,442
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -36,402
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015