Vytvoriť faktúru

KP-PARTNER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KP-PARTNER
Stav Zrušená
IČO 35702222
DIČ 2020349177
IČ DPH SK2020349177
Dátum vzniku 06 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KP-PARTNER
Drobného 5
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 168 481 €
Zisk 7 094 €
Aktíva 382 088 €
Vlastný kapitál 54 198 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244257888
Mobile phone(s) +421903463473
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 228,184
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,794
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,794
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,794
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 213,390
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 212,303
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 66,301
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,301
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 129,502
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,500
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,087
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,076
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 228,184
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,292
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 46,895
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 46,895
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,094
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,688
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 531
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 531
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 18,198
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 91,318
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 88,084
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,084
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 773
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 734
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 277
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,450
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 52,641
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 204
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 204
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 168,216
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 168,481
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 168,216
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 265
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147,551
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,923
D. Služby (účtová skupina 51) 105,541
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,218
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,663
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,555
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,138
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,138
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 719
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,930
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,752
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 512
XII. Kurzové zisky (663) 512
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,160
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,985
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,985
O. Kurzové straty (563) 25
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,150
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,648
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,282
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,188
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,188
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,094
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
 • IČO:35702222 DIČ: 2020349177 IČ DPH: SK2020349177
 • Sídlo: KP-PARTNER, Drobného 5, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Novembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.11.2015Zrušené obchodné meno:
   KP-PARTNER, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Drobného 5 Bratislava 841 01
   06.11.1996Nové obchodné meno:
   KP-PARTNER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drobného 5 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným