Vytvoriť faktúru

TIBCO Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TIBCO Slovensko
IČO 35702249
DIČ 2020327408
IČ DPH SK2020327408
Dátum vzniku 05 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIBCO Slovensko
Čajakova 18
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 854 586 €
Zisk 85 660 €
Aktíva 979 959 €
Vlastný kapitál 197 935 €
Kontaktné informácie
Email jburianova@tibco.sk
Phone(s) 0257203001, 0257203003
Fax(es) 0257203009
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 706,947
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,054
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,054
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,380
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 6,674
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 686,360
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 605,247
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 547,509
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 547,509
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 51,743
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,995
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 81,091
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,348
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 77,743
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,533
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,533
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 706,947
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,281
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 56,928
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 56,928
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,693
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,693
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 85,660
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 558,666
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 602
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 517
12. Odložený daňový záväzok (481A) 85
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 526,646
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 40,732
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,732
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 360,098
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 53,875
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 38,433
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,498
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 31,418
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,418
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,851,293
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,854,586
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,851,293
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,793
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,714,091
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,363
D. Služby (účtová skupina 51) 676,933
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 997,233
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 698,779
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 284,108
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,346
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 522
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,051
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,051
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,989
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 140,495
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,149,997
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 21
XII. Kurzové zisky (663) 47
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,696
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,251
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,251
O. Kurzové straty (563) 467
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 978
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,628
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 134,867
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 49,207
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 49,233
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -26
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 85,660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35702249 DIČ: 2020327408 IČ DPH: SK2020327408
 • Sídlo: TIBCO Slovensko, Čajakova 18, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Thierry Perquier Rue des Trianons 18 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika 10.10.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  TIBCO 56 928 € (100%) Saint Aignan De Grand Lieu 44 860 Francúzska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Thierry Perquier Rue des Trianons 18 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 10.10.2014
   10.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Paul Terpereau La Noe 14 Saint Mars de Coutais 446 80 Francúzsko Vznik funkcie: 01.01.2010
   10.12.2012Zrušeny spoločníci:
   ZOELLY S.A. Boulevard Joseph II 2a Luxembourg L-1840 Luxembursko
   14.02.2012Nové sidlo:
   Čajakova 18 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   TIBCO Le Bois Cholet Saint Aignan De Grand Lieu 44 860 Francúzska republika
   13.02.2012Zrušené sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   TIBCO, société par actions simplifiée Le Bois Cholet Saint Aignan De Grand Lieu 44 860 Francúzska republika
   08.12.2010Noví spoločníci:
   ZOELLY S.A. Boulevard Joseph II 2a Luxembourg L-1840 Luxembursko
   07.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Zoëlly Investment B.V. rue Lamoriciere 18 Nantes 441 00 Francúzska republika
   05.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Paul Terpereau La Noe 14 Saint Mars de Coutais 446 80 Francúzsko Vznik funkcie: 01.01.2010
   04.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Diego Jiménez Rue Grandes Vignes 4 Clisson 441 90 Francúzsko Vznik funkcie: 10.01.2006
   26.06.2009Noví spoločníci:
   TIBCO, société par actions simplifiée Le Bois Cholet Saint Aignan De Grand Lieu 44 860 Francúzska republika
   Zoëlly Investment B.V. rue Lamoriciere 18 Nantes 441 00 Francúzska republika
   25.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Télécommunication Informatique et Bureatique Communicante de l´Ouest /T.I.B.C.O./, akciová spoločnosť Le Bois Cholet Saint-aignan-de-grand-lieu Francúzska republika
   Zoëlly Investment B.V. Locatellikade 1 Amsterdam 1076AZ Holandsko
   24.04.2008Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   20.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Diego Jiménez Rue Grandes Vignes 4 Clisson 441 90 Francúzsko Vznik funkcie: 10.01.2006
   19.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Diego Jiménez Rue de l´Ocean 31 Pornic 442 10 Francúzsko Vznik funkcie: 10.01.2006
   20.01.2006Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   nákup, predaj a prenájom telekomunikačných zariadení
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát, prenosu informácií, informatiky a software
   prieskum trhu
   organizovanie a usporadúvanie školení v oblasti prevádzkovania a údržby telekomunikačných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Diego Jiménez Rue de l´Ocean 31 Pornic 442 10 Francúzsko Vznik funkcie: 10.01.2006
   19.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Letašiová Muzejná 4 Bratislava
   26.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Letašiová Muzejná 4 Bratislava
   25.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Diégo Jimenez Hálkova 727/5 Bratislava
   12.10.1999Noví spoločníci:
   Télécommunication Informatique et Bureatique Communicante de l´Ouest /T.I.B.C.O./, akciová spoločnosť Le Bois Cholet Saint-aignan-de-grand-lieu Francúzska republika
   Zoëlly Investment B.V. Locatellikade 1 Amsterdam 1076AZ Holandsko
   11.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Telecommunication Informatique et Bureatique de L Ouest /T.I.B.C.O./, akciová spoločnosť Le Bois Cholet Saint-aignan-de-grand-lieu Francúzska republika
   22.09.1998Nové sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   21.09.1998Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 36 Bratislava 821 08
   09.07.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   Nový štatutárny orgán:
   Diégo Jimenez Hálkova 727/5 Bratislava
   08.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Brecková Kutuzova 10 Michalovce 071 01
   05.11.1996Nové obchodné meno:
   TIBCO Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 36 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   poradenská a konzultačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Telecommunication Informatique et Bureatique de L Ouest /T.I.B.C.O./, akciová spoločnosť Le Bois Cholet Saint-aignan-de-grand-lieu Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Katarína Brecková Kutuzova 10 Michalovce 071 01