Vytvoriť faktúru

REDEZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REDEZ
IČO 35702281
DIČ 2020953605
IČ DPH SK2020953605
Dátum vzniku 06 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REDEZ
Plavecký Štvrtok 712
90068
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 305 €
Zisk 15 085 €
Aktíva 18 835 €
Vlastný kapitál -1 395 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347793656
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,069
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 305
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 305
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 305
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,462
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 199
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 199
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 14,734
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 14,734
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,734
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,529
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 111
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,418
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 302
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 302
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,069
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,689
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,833
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,833
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -41,893
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -41,893
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,085
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,380
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 191
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 191
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 191
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,039
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 100
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,802
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,137
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 150
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,305
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,305
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,305
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,188
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 872
D. Služby (účtová skupina 51) 10,166
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 466
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 683
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,117
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,267
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,045
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,085
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35702281 DIČ: 2020953605 IČ DPH: SK2020953605
 • Sídlo: REDEZ, Plavecký Štvrtok 712, 90068, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marta Belošičová 93 Plavecký Štvrtok 900 68 03.02.1997
  Ing. Peter Hrinko Moldavská 7 Košice 17.06.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Hrinko 39 833 € (100%) Moldavská 7 Košice
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.01.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom hmotného a nehmotného majetku
   17.06.1998Nové sidlo:
   712 Plavecký Štvrtok 900 68
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hrinko Moldavská 7 Košice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hrinko Moldavská 7 Košice
   16.06.1998Zrušené sidlo:
   Brančská 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   25.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   24.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   03.02.1997Nové sidlo:
   Brančská 11 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Belošičová 93 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   02.02.1997Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Henrich Dušek Tekovská 10 Levice 934 01
   06.11.1996Nové obchodné meno:
   REDEZ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Henrich Dušek Tekovská 10 Levice 934 01