Vytvoriť faktúru

NEONN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NEONN
IČO 35702320
DIČ 2020842109
IČ DPH SK2020842109
Dátum vzniku 07 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NEONN
Perecká 2964/4
93405
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 133 944 €
Zisk 3 089 €
Aktíva 80 336 €
Vlastný kapitál 31 874 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0908775104
Mobile phone(s) 0902944600, 0908775104
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,133
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,133
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,133
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 86,918
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 20,000
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 245
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 66,586
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 93,051
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,962
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,278
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,328
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 17,267
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,089
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,089
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 337
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 57,518
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 54,578
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 676
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,915
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 349
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 234
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 133,944
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 133,943
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 129,346
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,733
C. Služby (účtová skupina 51) 109,740
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,947
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 296
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,330
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 300
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,598
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,470
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 234
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 234
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -232
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,366
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,277
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,089
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35702320 DIČ: 2020842109 IČ DPH: SK2020842109
 • Sídlo: NEONN, Perecká 2964/4, 93405, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Novembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.04.2007Nové obchodné meno:
   NEONN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Perecká 2964/4 Levice 934 05
   Noví spoločníci:
   Mária Kráľová Perecká 2964/4 Levice 934 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Kráľová - konateľ Perecká 2964/4 Levice 934 05 Vznik funkcie: 20.03.2007
   31.03.2007Zrušené obchodné meno:
   SLOVKLINIK s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Šulekova 60 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ján Koller , CSc Rajecká 8 Bratislava 821 07
   MUDr. Ladislav Košťál Šulekova 60 Bratislava 811 03
   MUDr. Lýdia Smoleňová , CSc. Vazovová 11 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ladislav Košťál Šulekova 60 Bratislava 811 03
   07.11.1996Nové obchodné meno:
   SLOVKLINIK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šulekova 60 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ján Koller , CSc Rajecká 8 Bratislava 821 07
   MUDr. Ladislav Košťál Šulekova 60 Bratislava 811 03
   MUDr. Lýdia Smoleňová , CSc. Vazovová 11 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Ladislav Košťál Šulekova 60 Bratislava 811 03