Vytvoriť faktúru

ACON professional - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ACON professional
IČO 35702354
DIČ 2020331962
IČ DPH SK2020331962
Dátum vzniku 08 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACON professional
Struková 12
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 310 €
Zisk 1 454 €
Aktíva 38 313 €
Vlastný kapitál 35 943 €
Kontaktné informácie
Email info@acon.sk
Webová stránka http://www.acon.sk
Phone(s) +421243426335
Mobile phone(s) +421905652545
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 38,974
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,738
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,194
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,194
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,544
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 156
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 35,388
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 236
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 236
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38,974
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 36,857
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 28,100
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 28,100
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,454
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,117
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 162
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 162
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,855
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 409
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 409
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 229
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 128
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,089
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,313
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,310
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,310
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,372
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,931
D. Služby (účtová skupina 51) 2,371
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,801
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,180
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,111
4. Sociálne náklady (527, 528) 510
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 269
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,938
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,008
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 78
O. Kurzové straty (563) 22
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 56
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,864
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 410
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 410
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,454
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015