Vytvoriť faktúru

GREEN LION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GREEN LION
IČO 35702397
DIČ 2020311623
IČ DPH SK2020311623
Dátum vzniku 07 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GREEN LION
Bratislavská cesta 919/4
92901
Dunajská Streda
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 516 897 €
Zisk 179 €
Aktíva 529 145 €
Vlastný kapitál 187 359 €
Kontaktné informácie
Email greenline@centrum.sk
Phone(s) 0315526180, 0905888462, 05525526180, 055261805526180
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 549,540
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 288,981
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 288,981
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 117,568
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 129,636
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 41,777
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 260,559
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 241,212
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 241,212
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 37,384
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,384
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,384
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -18,037
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 92,833
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -110,870
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 549,540
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 184,921
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 150,884
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 150,884
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 179
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 364,619
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 93,397
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,394
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 88,003
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 242,853
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 116,817
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,817
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 102,838
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,061
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,539
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,508
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,090
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 28,369
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,516,897
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,516,897
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,516,648
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 30
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 219
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,505,538
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,250,017
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,067
D. Služby (účtová skupina 51) 22,177
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 144,331
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 101,724
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,665
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,942
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,234
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 51,128
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 51,128
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,584
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,359
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 216,417
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,300
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,300
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,300
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,300
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,059
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 179
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
 • IČO:35702397 DIČ: 2020311623 IČ DPH: SK2020311623
 • Sídlo: GREEN LION, Bratislavská cesta 919/4, 92901, Dunajská Streda
 • Dátum vzniku: 07 Novembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.05.1999Nové sidlo:
   Bratislavská cesta 919/4 Dunajská Streda 929 01
   Noví spoločníci:
   Tibor Balla Kodályova 6 Dunajská Streda 929 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Balla Kodályova 6 Dunajská Streda 929 01
   07.11.1996Nové obchodné meno:
   GREEN LION, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ