Vytvoriť faktúru

AREPOC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AREPOC
IČO 35702419
DIČ 2020356459
IČ DPH SK2020356459
Dátum vzniku 07 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AREPOC
Iľjušinova 4
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 172 174 €
Zisk 112 487 €
Aktíva 98 923 €
Vlastný kapitál 92 569 €
Kontaktné informácie
Email info@arepoc.sk
Webová stránka http://www.arepoc.sk
Phone(s) +421263824613
Mobile phone(s) +421904949230
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 128,421
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,707
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,412
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 91,109
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 128,421
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 119,879
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 753
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 112,487
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,542
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 295
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,247
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 365
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 389
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,493
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 172,174
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 172,174
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 26,240
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,306
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,313
C. Služby (účtová skupina 51) 10,039
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,582
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 145,934
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 152,516
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 150
X. Výnosové úroky (662) 9
XI. Kurzové zisky (663) 141
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,870
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 1,195
N. Kurzové straty (563) 179
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 496
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,720
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 144,214
P. Daň z príjmov (591, 595) 31,727
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 112,487
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015