Vytvoriť faktúru

CS JANSER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CS JANSER
IČO 35702559
DIČ 2020331929
IČ DPH SK2020331929
Dátum vzniku 12 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CS JANSER
Vajnorská 135
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 449 900 €
Zisk 8 304 €
Aktíva 110 921 €
Vlastný kapitál 16 635 €
Kontaktné informácie
Email janser@janser.sk
Webová stránka http://www.janser.sk
Phone(s) +421265424546, +421265424600
Fax(es) 0265424546
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 125,476
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,932
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,932
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,932
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 119,887
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 43,932
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 945
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 42,987
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53,712
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 27,327
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,327
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 26,385
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,243
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 250
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,993
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 657
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 657
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 125,476
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,939
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,328
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 544
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 544
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,123
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,123
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,304
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 100,531
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,118
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 967
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,151
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 96,969
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 77,113
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,113
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,961
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 170
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,032
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,040
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,653
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 444
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 444
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 6
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 449,852
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 449,900
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 445,943
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,909
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 437,101
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 317,420
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,453
D. Služby (účtová skupina 51) 49,767
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 42,228
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 30,384
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,646
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,198
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 454
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,850
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,850
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,370
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,559
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,799
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,212
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,378
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 801
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 801
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,577
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,378
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,421
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,117
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,117
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,304
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35702559 DIČ: 2020331929 IČ DPH: SK2020331929
 • Sídlo: CS JANSER, Vajnorská 135, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Fabiánek Pražská 3231/35 Bratislava 11.11.1996
  Andrea Fabiánková Repašského 3115/20 Bratislava 24.07.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Fabiánek 1 328 € (20%) Pražská 3231/35 Bratislava
  Andrea Fabiánková 5 312 € (80%) Repašského 3115/20 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.11.2013Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   12.11.2013Zrušené sidlo:
   Mlynská dolina č.p. 175, areál UK Bratislava 842 15
   24.07.2003Noví spoločníci:
   Andrea Fabiánková Repašského 3115/20 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Fabiánková Repašského 3115/20 Bratislava
   23.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava
   23.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabiánek Pražská 3231/35 Bratislava 811 04
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava
   22.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabiánek Adámiho 4 Bratislava
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava
   19.12.1997Nové sidlo:
   Mlynská dolina č.p. 175, areál UK Bratislava 842 15
   18.12.1997Zrušené sidlo:
   Syslia 46 Bratislava 821 05
   11.11.1996Nové obchodné meno:
   CS JANSER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Syslia 46 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabiánek Adámiho 4 Bratislava
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Fabiánek Pražská 3231/35 Bratislava
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava