Vytvoriť faktúru

ZOMA PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZOMA PLUS
IČO 35702605
DIČ 2020327562
IČ DPH SK2020327562
Dátum vzniku 12 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZOMA PLUS
Míletičova 90
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 750 €
Zisk -2 865 €
Aktíva 17 392 €
Vlastný kapitál -64 376 €
Kontaktné informácie
Email zoma@zoma.sk
Phone(s) 0220700602, 0253414125, 0253414133, 0903277554
Mobile phone(s) 0903277554
Fax(es) 0220700602
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,628
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,596
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -2,179
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,628
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -67,240
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -64,376
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,864
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 86,868
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 72,917
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,108
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,433
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 62,376
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,951
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,750
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,750
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,615
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,365
C. Služby (účtová skupina 51) 4,250
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,865
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,865
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,865
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,865
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015