Vytvoriť faktúru

IGS - HS Art Service - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IGS - HS Art Service
IČO 35702613
DIČ 2020349188
IČ DPH SK2020349188
Dátum vzniku 11 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IGS - HS Art Service
Jamnického 2
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 558 852 €
Zisk 4 339 €
Aktíva 301 383 €
Vlastný kapitál 48 441 €
Kontaktné informácie
Email kriz@igs-hsartservice.sk
Phone(s) 0254434595, 0903416010
Mobile phone(s) 0903416010
Fax(es) 0254434597
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 286,469
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 129,526
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 129,526
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 129,526
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 147,084
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 68,197
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 53,746
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,746
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,458
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,993
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 78,887
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 813
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 78,074
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,859
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,859
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 286,469
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 53,150
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,161
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,161
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 39,010
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 40,029
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,019
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,339
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 219,625
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 97,370
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,383
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 92,987
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 110,306
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 51,970
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,970
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,224
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,261
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,981
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,870
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,949
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,949
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 13,694
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 13,694
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 528,454
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 558,852
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 528,454
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,598
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 546,542
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 78,847
D. Služby (účtová skupina 51) 188,195
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 177,473
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 132,138
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,948
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,387
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,227
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 48,959
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 48,959
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50,841
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,310
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 261,412
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 26
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,548
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,078
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,078
O. Kurzové straty (563) 40
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 430
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,518
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,792
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,453
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,453
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,339
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35702613 DIČ: 2020349188 IČ DPH: SK2020349188
 • Sídlo: IGS - HS Art Service, Jamnického 2, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05 11.11.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Igor Kříž 4 913 € (74%) Jamnického 2 Bratislava 841 05
  HS - Art Service Austria GmbH 1 727 € (26%) Viedeň 1230 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.07.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   17.04.2004Nové obchodné meno:
   IGS - HS Art Service, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   HS - Art Service Austria GmbH Grossmarktstrasse 6 Viedeň 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.11.1996
   16.04.2004Zrušené obchodné meno:
   IGS Trading, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   25.03.2004Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   24.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Mária Křížová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   19.11.1998Noví spoločníci:
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Mária Křížová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   18.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Mária Křížová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   20.03.1997Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   11.11.1996Nové obchodné meno:
   IGS Trading, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   technicko-organizačné zabezpečenie výstav a činností s tým spojených
   Noví spoločníci:
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Mária Křížová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05