Vytvoriť faktúru

SAVAMA engineering - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAVAMA engineering
IČO 35702621
DIČ 2020209444
IČ DPH SK2020209444
Dátum vzniku 12 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAVAMA engineering
Strečnianska 1
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 120 371 €
Zisk 16 023 €
Aktíva 142 137 €
Vlastný kapitál 28 301 €
Kontaktné informácie
Email savama@savama.sk
Phone(s) 0905700672
Mobile phone(s) 0905700672
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 141,840
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 131,858
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 125,758
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,346
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 95,412
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,100
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 6,100
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,982
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,976
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,976
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,976
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,006
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 996
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 141,840
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,324
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 100,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -76,699
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -76,699
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,023
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 91,824
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,991
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,991
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 69,484
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 36,439
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,439
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 411
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,844
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 67
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,819
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,904
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,000
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,000
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,349
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,692
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 5,692
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 120,207
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 120,371
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 120,208
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 163
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 98,207
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 332
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 42,073
D. Služby (účtová skupina 51) 23,940
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,549
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,649
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,691
4. Sociálne náklady (527, 528) 209
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 443
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,485
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,485
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,385
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,164
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,863
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,076
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,932
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,932
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,144
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,076
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,088
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,065
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,065
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,023
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35702621 DIČ: 2020209444 IČ DPH: SK2020209444
 • Sídlo: SAVAMA engineering, Strečnianska 1, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Sabadoš Strečnianska 1 Bratislava 851 05 22.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Sabadoš 100 000 € (100%) Strečnianska 1 Bratislava 851 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových a nemotorových lodí a člnov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   08.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Silvia Sabadošová Strečnianská 1 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Sabadošová Strečnianska 1 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 31.01.1998
   01.10.2004Nové sidlo:
   Strečnianska 1 Bratislava 851 05
   Nové predmety činnosti:
   správa registratúry
   30.09.2004Zrušené sidlo:
   Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   skladovanie, triedenie a úschova písomností nearchívnej povahy označené skartačným znakom "S" a "V"
   10.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sabadoš Strečnianska 1 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 22.02.1999
   Silvia Sabadošová Strečnianska 1 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 31.01.1998
   09.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sabadoš Strečnianska 1 Bratislava 851 05
   Silvia Sabadošová Strečnianska 1 Bratislava 851 05
   29.09.2000Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Sabadoš Strečianska 1 Bratislava 851 01
   Silvia Sabadošová Strečnianská 1 Bratislava 851 05
   28.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Sabadoš Strečianska 1 Bratislava 851 01
   Silvia Sabadošová Strečnianská 1 Bratislava 851 05
   09.12.1999Nové predmety činnosti:
   skladovanie, triedenie a úschova písomností nearchívnej povahy označené skartačným znakom "S" a "V"
   22.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Sabadoš Strečianska 1 Bratislava 851 01
   Silvia Sabadošová Strečnianská 1 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sabadoš Strečnianska 1 Bratislava 851 05
   21.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Bobrík Silvanska 4 Bratislava 841 04
   Ing. Štefan Sabadoš Strečianska 1 Bratislava 851 01
   Silvia Sabadošová Strečnianská 1 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Bobrík Silvanska 4 Bratislava 841 04
   02.04.1998Nové obchodné meno:
   SAVAMA engineering, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   prenájom motorových vozidiel
   usporadúvanie školení, seminárov a kurzov
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Sabadoš Strečianska 1 Bratislava 851 01
   Silvia Sabadošová Strečnianská 1 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Silvia Sabadošová Strečnianska 1 Bratislava 851 05
   01.04.1998Zrušené obchodné meno:
   BOSAB, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Sabadoš Strečianska 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.1996Nové obchodné meno:
   BOSAB, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Údernícka 5 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Bobrík Silvanska 4 Bratislava 841 04
   Ing. Štefan Sabadoš Strečianska 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavel Bobrík Silvanska 4 Bratislava 841 04