Vytvoriť faktúru

Stefi - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stefi
IČO 35702699
DIČ 2020356426
IČ DPH SK2020356426
Dátum vzniku 12 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stefi
Ladislava Sáru 6
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 167 658 €
Zisk -1 498 €
Aktíva 18 230 €
Vlastný kapitál -30 937 €
Kontaktné informácie
Email stefi@stefi.sk
Phone(s) 0265440330, 0903790380, 0905740209, 0903268774
Mobile phone(s) 0903790380, 0905740209, 0903268774
Fax(es) 0265440326
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,477
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,511
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,322
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,435
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 18,477
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -32,437
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -38,906
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,498
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,914
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 141
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 50,773
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,688
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 946
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 47,133
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 167,658
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,444
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 157,813
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,401
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 164,826
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 5,892
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,453
C. Služby (účtová skupina 51) 154,200
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,019
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 128
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,832
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,712
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,371
M. Nákladové úroky (562) 601
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,770
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,370
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -538
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,498
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35702699 DIČ: 2020356426 IČ DPH: SK2020356426
 • Sídlo: Stefi, Ladislava Sáru 6, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Emília Šteffelová Ladislava Sáru 6 Bratislava 23.10.2000
  Ing. Jana Šimonová Nad Lúčkami 3060/55 Bratislava 841 05 27.10.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Emília Šteffelová 3 319 € (50%) Ladislava Sáru 6 Bratislava
  Ing. Jana Šimonová 3 319 € (50%) Nad Lúčkami 3060/55 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jana Šimonová Nad Lúčkami 3060/55 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Šimonová Nad Lúčkami 3060/55 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.10.2009
   02.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava Vznik funkcie: 23.10.2000
   27.03.2007Nové sidlo:
   Ladislava Sáru 6 Bratislava 841 04
   26.03.2007Zrušené sidlo:
   Karloveská 32 Bratislava 841 04
   23.12.2005Nové sidlo:
   Karloveská 32 Bratislava 841 04
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Sekurisova 12 Bratislava 841 02
   26.04.2004Nové sidlo:
   Sekurisova 12 Bratislava 841 02
   25.04.2004Zrušené sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 01
   16.10.2002Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Šteffelová Ladislava Sáru 6 Bratislava Vznik funkcie: 23.10.2000
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava Vznik funkcie: 23.10.2000
   15.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Ing. Emília Šteffelová Ladislava Sáru 6 Bratislava
   29.11.2000Nové obchodné meno:
   Stefi s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Emília Šteffelová Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Ing. Emília Šteffelová Ladislava Sáru 6 Bratislava
   28.11.2000Zrušené obchodné meno:
   STEVAN TRAVEL s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.04.1997Noví spoločníci:
   Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   03.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 4 Bratislava
   12.11.1996Nové obchodné meno:
   STEVAN TRAVEL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Šteffel Ladislava Sáru 4 Bratislava