Vytvoriť faktúru

Diagnostické centrum DNK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Diagnostické centrum DNK
IČO 35702711
DIČ 2021353477
IČ DPH SK2021353477
Dátum vzniku 11 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Diagnostické centrum DNK
Brestová 14
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 172 987 €
Zisk 22 480 €
Aktíva 41 062 €
Vlastný kapitál 30 135 €
Kontaktné informácie
Email dnk@pharma.sk
Webová stránka http://www.pcr.sk
Phone(s) +421244632191
Mobile phone(s) +421911299324, +421911211404
Fax(es) 0244453906
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 69,795
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,660
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,660
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,660
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 67,893
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,160
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,160
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 26,458
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 26,458
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,458
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 39,275
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,744
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,531
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 242
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 11
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 231
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 69,795
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,614
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,950
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,950
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 17,520
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,920
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,400
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,799
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,722
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,722
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,990
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 678
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 678
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,157
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,172
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,038
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,945
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,087
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,087
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 382
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 382
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 172,987
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 172,987
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 172,987
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 143,452
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 47,169
D. Služby (účtová skupina 51) 20,671
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 73,916
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 54,375
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,926
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,615
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 228
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,309
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,309
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 159
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,535
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 105,147
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 134
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,164
O. Kurzové straty (563) 489
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 675
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,029
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,506
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,026
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,026
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35702711 DIČ: 2021353477 IČ DPH: SK2021353477
 • Sídlo: Diagnostické centrum DNK, Brestová 14, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alexej Murín Pod Novým Lesem 384/76A Veleslavín, Praha 6 160 00 Česká republika 16.10.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alexej Murín 7 170 € (60%) Pod Novým Lesem 384/76A Veleslavín, Praha 6 160 00 Česká republika
  Natália Murínová 2 390 € (20%) Na Hrebienku 1490/7 Bratislava 811 02
  RNDr. Galina Murínová, CSc. 2 390 € (20%) Na Hrebienku 1490/7 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.05.2009Nové predmety činnosti:
   výroba PCR - diagnostických zdravotníckych pomôcok In Vitro
   04.11.2008Noví spoločníci:
   Natália Murínová Na Hrebienku 1490/7 Bratislava 811 02
   RNDr. Galina Murínová , CSc. Na Hrebienku 1490/7 Bratislava 811 02
   03.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Doc. Sergej Nikolajevič Ščerbo Križanovskoho 8 Moskva 117292 Ruská federácia
   25.10.2007Noví spoločníci:
   Alexej Murín Pod Novým lesem 384/76A Veleslavín, Praha 6 160 00 Česká republika
   Doc. Sergej Nikolajevič Ščerbo Križanovskoho 8 Moskva 117292 Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   Alexej Murín Pod Novým Lesem 384/76A Veleslavín, Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.10.2007
   24.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   Doc. Sergej Nikolajevič Ščerbo Križanovskoho 8 Moskva Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   05.12.2000Nové obchodné meno:
   Diagnostické centrum DNK, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   Doc. Sergej Nikolajevič Ščerbo Križanovskoho 8 Moskva Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.12.2000Zrušené obchodné meno:
   Agentúra Gala, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   akademická maliark Jarmila Dicová Na kopci 23 Bratislava
   Iveta Ivaničová Chrobákova 17 Bratislava
   Ing. Ján Malý Bystrého 3 Bratislava
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Iveta Ivaničová Chrobákova 17 Bratislava
   11.11.1996Nové obchodné meno:
   Agentúra Gala, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Brestová 14 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   akademická maliark Jarmila Dicová Na kopci 23 Bratislava
   Iveta Ivaničová Chrobákova 17 Bratislava
   Ing. Ján Malý Bystrého 3 Bratislava
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Iveta Ivaničová Chrobákova 17 Bratislava
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava