Vytvoriť faktúru

CITY HOLDING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CITY HOLDING
IČO 35702737
DIČ 2020311645
IČ DPH SK2020311645
Dátum vzniku 12 Novembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo CITY HOLDING
Bellova 3
04001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 311 940 €
Zisk -614 481 €
Aktíva 992 200 €
Vlastný kapitál 779 129 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0556232204, 0556232207, 0556809311, 0556809410, 0556809411, 0556809207
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 346,872
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 232,462
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 159,623
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 63,200
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 94,099
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,324
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 72,839
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 66,200
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 114,344
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 100,873
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 89,069
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,069
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,804
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,471
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,415
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 66
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 66
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 346,872
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 164,648
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,095,804
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,095,804
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 242,783
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 242,783
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -1,622,991
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -1,622,991
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,936,467
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,936,467
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -614,481
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 182,224
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 173,478
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 155,183
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 155,183
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,847
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,194
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,254
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,746
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,746
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 166,543
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 311,940
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 166,493
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 50
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 145,397
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 924,763
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 37,173
D. Služby (účtová skupina 51) 21,432
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 159,442
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 114,528
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,566
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,348
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,662
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,237
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,237
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 533,891
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 146,926
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -612,823
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 107,888
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 698
O. Kurzové straty (563) 8
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 690
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -698
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -613,521
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -614,481
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35702737 DIČ: 2020311645 IČ DPH: SK2020311645
 • Sídlo: CITY HOLDING, Bellova 3, 04001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Novembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.08.1997Nové sidlo:
   Bellova 3 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   12.08.1997Zrušené sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   12.11.1996Nové obchodné meno:
   CITY HOLDING, a.s.
   Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo - v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Krajňák - predseda predstavenstva Európska trieda 11 Košice 040 22
   Ing. Peter Krivoš - člen predstavenstva Idanská 31 Košice 040 11
   Ing. Richard Sabovčík - podpredseda predstavenstva Talinská 3 Košice 040 12
   Ing. Terézia Sikorová - člen predstavenstva Michalovská 349/7 Košice 040 11
   Ing. Milan Varchola - člen predstavenstva Starozagorska 6 Košice 040 11