Vytvoriť faktúru

Nov-el - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Nov-el
IČO 35702788
DIČ 2020249550
Dátum vzniku 12 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nov-el
Bajzova 14
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 129 €
Zisk 1 573 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,913
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 400
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,513
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,913
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,373
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -839
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,573
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 540
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 540
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 60
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,129
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,129
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,129
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,129
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 76
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 76
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -76
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,053
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,573
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4273044.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015