Vytvoriť faktúru

KIBO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KIBO
IČO 35702826
DIČ 2020331973
IČ DPH SK2020331973
Dátum vzniku 12 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KIBO
Mlynské Nivy 56
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 52 086 €
Zisk 8 022 €
Aktíva 19 301 €
Vlastný kapitál -14 265 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903462653, +421903715217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,743
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,520
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,520
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,520
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,313
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,766
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,225
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,225
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 110
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 431
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,547
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 348
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,199
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 910
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 910
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,743
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,244
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 50,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -71,569
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,152
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -89,721
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,022
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,987
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,987
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 47
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,346
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 94
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 52,086
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 52,086
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 52,086
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,036
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,011
D. Služby (účtová skupina 51) 8,304
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 404
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 293
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 293
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,050
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,771
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,068
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,068
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,068
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,982
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,022
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35702826 DIČ: 2020331973 IČ DPH: SK2020331973
 • Sídlo: KIBO, Mlynské Nivy 56, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava 821 02 12.11.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Reháček 6 639 € (100%) Planét 8 Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.01.2013Nové predmety činnosti:
   Prípravné práce k realizácii stavby
   Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Prenájom hnuteľných vecí
   Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   23.03.2010Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 821 05
   22.03.2010Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 824 56
   04.02.2003Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 824 56
   03.02.2003Zrušené sidlo:
   Kašmírska 21 Bratislava 821 03
   09.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Humaj Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Humaj Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   22.07.1999Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   nákladná cestná doprava
   činnosť ekonomických poradcov
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Humaj Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava 821 02
   21.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Humaj Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava 821 02
   12.11.1996Nové obchodné meno:
   KIBO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kašmírska 21 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba hotových jedál a potravinárskych poloproduktov
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Humaj Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Humaj Nejedlého 14 Bratislava 841 02