Vytvoriť faktúru

ERS Holding - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ERS Holding
IČO 35702982
DIČ 2020332039
IČ DPH SK2020332039
Dátum vzniku 13 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ERS Holding
Malé Pálenisko 11
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 946 080 €
Zisk 616 €
Aktíva 33 742 811 €
Vlastný kapitál 15 763 481 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 21,426,783
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,292,358
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 607,760
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,904,425
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,046,610
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 7,965,095
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 510
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,555
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 30,473,393
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,764,096
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,276,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,276,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 12,242,657
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 223,827
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 14,008
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,006,017
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 616
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,709,297
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8,490,499
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,161,459
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,969,203
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 33,594
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 158,660
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 339
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 57,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,946,080
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 239,097
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,706,983
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,926,894
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,152
C. Služby (účtová skupina 51) 114,531
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 507
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,450
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,708,652
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -119,434
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 204,036
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,186
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 111,414
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 17,578
M. Nákladové úroky (562) 16,266
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,312
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -17,578
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,608
P. Daň z príjmov (591, 595) 992
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 616
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015