Vytvoriť faktúru

Lemat - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Lemat
IČO 35703016
DIČ 2020341004
IČ DPH SK2020341004
Dátum vzniku 18 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lemat
Železničiarska 842/3
90028
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 029 €
Zisk 3 039 €
Aktíva 2 953 €
Vlastný kapitál -39 504 €
Kontaktné informácie
Email lemat@lemat.sk
Phone(s) 0244871390, 0244880114, 0903259369
Mobile phone(s) +421903772997, 0903259369
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,423
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 960
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 463
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,423
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -36,465
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,660
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 646
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -48,450
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,039
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,888
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 34,802
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,210
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 990
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,602
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,086
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,029
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 499
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,496
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,915
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,904
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 382
C. Služby (účtová skupina 51) 6,021
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -4,392
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,114
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -312
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 115
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 115
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -115
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,999
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,039
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015