Vytvoriť faktúru

VEANT SPORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VEANT SPORT
IČO 35703059
DIČ 2020356437
IČ DPH SK2020356437
Dátum vzniku 18 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VEANT SPORT
Hraničná 20
82105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 192 €
Aktíva 1 560 €
Vlastný kapitál -31 510 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243642011
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 125
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 125
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 125
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 118
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 125
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,361
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,960
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,960
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 996
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 671
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 671
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -42,796
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 50,811
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -93,607
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,192
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,486
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 281
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 281
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,985
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 985
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,220
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 150
D. Služby (účtová skupina 51) 150
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -150
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -150
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -232
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,192
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35703059 DIČ: 2020356437 IČ DPH: SK2020356437
 • Sídlo: VEANT SPORT, Hraničná 20, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Imrich Antal Damborského 8 Bratislava 841 02 18.11.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Imrich Antal 9 960 € (100%) Damborského 8 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.05.2013Nové sidlo:
   Hraničná 20 Bratislava 821 05
   29.05.2013Zrušené sidlo:
   Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   01.02.2013Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bačík Kopanice 23 Bratislava 821 04
   Alexander Máteffy Saratovská 6C/3424 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bačík Kopanice 23 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 17.12.2007
   Alexander Máteffy Saratovská 6C/3424 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.12.2007
   09.02.2010Nové sidlo:
   Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Alexander Máteffy Saratovská 6C/3424 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Máteffy Saratovská 6C/3424 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.12.2007
   08.02.2010Zrušené sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 17.12.2007
   27.02.2008Noví spoločníci:
   Jozef Bačík Kopanice 23 Bratislava 821 04
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Bačík Kopanice 23 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 17.12.2007
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 17.12.2007
   26.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Antal Svetlá 12/6834 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rastislav Antal Svetlá 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.08.2007
   22.08.2007Noví spoločníci:
   Rastislav Antal Svetlá 12/6834 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Antal Svetlá 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.08.2007
   21.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Karol Rusznyak Estónska 22 Bratislava
   28.02.2001Nové sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba hokejok v rozsahu voľnej živnosti
   27.02.2001Zrušené sidlo:
   Beňadická 1 Bratislava 851 01
   27.11.1998Nové sidlo:
   Beňadická 1 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Imrich Antal Damborského 8 Bratislava 841 02
   Karol Rusznyak Estónska 22 Bratislava
   26.11.1998Zrušené sidlo:
   Nobelovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Antal Damborského 8 Bratislava 841 02
   Tomáš Rajecký Bagarova 22 Bratislava 841 01
   19.05.1997Noví spoločníci:
   Tomáš Rajecký Bagarova 22 Bratislava 841 01
   18.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Antal Kozmonautická 15 Bratislava 821 02
   20.03.1997Noví spoločníci:
   Imrich Antal Damborského 8 Bratislava 841 02
   Rastislav Antal Kozmonautická 15 Bratislava 821 02
   19.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Imrich Antal Damborského 8 Bratislava 841 02
   Rastislav Antal Kozmonautická 15 Bratislava 821 02
   Roman Veber Legionárska 1 Bratislava 831 04
   18.11.1996Nové obchodné meno:
   VEANT SPORT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti reklamy a služieb
   výstavníctvo - okrem remeselných a viazaných živností uvedených v prílohe 1 a 2 Živnostenského zákona
   usporadúvanie kultúrnych, kultúrno - spoločenských a umeleckých podujatí
   sprostredkovanie v oblasti služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení, dopravených prostriedkov a výpočtovej techniky
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Imrich Antal Damborského 8 Bratislava 841 02
   Rastislav Antal Kozmonautická 15 Bratislava 821 02
   Roman Veber Legionárska 1 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Imrich Antal Damborského 8 Bratislava 841 02