Vytvoriť faktúru

VEANT SPORT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VEANT SPORT
IČO 35703059
DIČ 2020356437
IČ DPH SK2020356437
Dátum vzniku 18 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VEANT SPORT
Stará Vajnorská 17
83104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -990 €
Aktíva 1 560 €
Vlastný kapitál -31 510 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243642011
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 135
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 135
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 135
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 135
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 135
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,351
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,960
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,960
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 996
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 671
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 671
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -43,988
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 50,811
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -94,799
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -990
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,486
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 281
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 281
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,985
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 985
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,220
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1
D. Služby (účtová skupina 51) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 28
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -30
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -990
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016