Vytvoriť faktúru

FLIGHT SERVICE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FLIGHT SERVICE
IČO 35703083
DIČ 2020356481
IČ DPH SK2020356481
Dátum vzniku 18 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLIGHT SERVICE
Čulenova 5
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 72 671 €
Zisk 41 992 €
Aktíva 21 371 €
Vlastný kapitál -344 556 €
Kontaktné informácie
Email sale@flight.sk
Webová stránka http://www.flight.sk
Mobile phone(s) +421905329217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,037
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 7,037
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,129
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 137
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,750
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 242
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,166
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -302,565
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,967
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,967
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -352,524
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 41,992
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 314,731
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 26,414
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 271,528
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,453
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 845
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,690
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 248,540
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,789
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 72,671
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,060
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 68,611
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,838
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,970
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,693
C. Služby (účtová skupina 51) 7,746
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,289
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 140
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 52,833
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 59,262
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 102
N. Kurzové straty (563) 8
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -102
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 52,731
P. Daň z príjmov (591, 595) 10,739
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 41,992
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015