Vytvoriť faktúru

Zdravotné stredisko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Zdravotné stredisko
Stav Zrušená
IČO 35703199
DIČ 2020988134
IČ DPH SK2020988134
Dátum vzniku 18 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Zdravotné stredisko
Babuškova 2
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 728 €
Zisk 3 794 €
Vlastný kapitál 198 163 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 201,849
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 201,849
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,742
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) -40
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,782
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 204,591
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 201,361
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 151,768
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 151,768
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 63,503
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 193
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -17,897
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,794
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,230
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,697
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,729
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 195
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 773
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -1,467
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 50,728
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 50,728
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 46,076
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,045
C. Služby (účtová skupina 51) 14,290
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,635
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,803
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,556
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,747
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,652
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,394
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 562
X. Výnosové úroky (662) 562
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 460
M. Nákladové úroky (562) 235
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 225
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 102
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,754
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,794
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
 • IČO:35703199 DIČ: 2020988134 IČ DPH: SK2020988134
 • Sídlo: Zdravotné stredisko, Babuškova 2, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Novembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.03.2016Zrušené obchodné meno:
   Zdravotné stredisko s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Babuškova 2 Bratislava 821 03
   18.11.1996Nové obchodné meno:
   Zdravotné stredisko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Babuškova 2 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným