Vytvoriť faktúru

ABAX - Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ABAX - Bratislava
IČO 35703211
DIČ 2020311667
IČ DPH SK2020311667
Dátum vzniku 19 Novembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ABAX - Bratislava
Záhradnícka 87
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 97 903 €
Zisk 22 150 €
Aktíva 309 111 €
Vlastný kapitál 222 314 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948179458, +421948081529, +421948081531, +421948219164, +421948161537, +421948216652, +421948163205, +421948160921, +421948109543, +421948389884, +421948382
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 331,345
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,971
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 18,971
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,535
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 436
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 261,742
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,193
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,094
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 350
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 350
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 102,935
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 72,325
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,325
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 30,300
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 70
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 240
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 154,264
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 154,264
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 50,632
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,507
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 49,125
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 331,345
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 244,464
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,939
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,939
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,092
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 37,196
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 37,196
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -148,913
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,183
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -171,096
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,150
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86,881
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 214
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 214
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 46,235
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,574
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,828
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,828
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 157
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,021
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,080
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,950
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 538
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,956
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,956
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 22,902
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 97,903
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 97,903
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 97,903
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 65,473
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) -579
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,232
D. Služby (účtová skupina 51) 22,362
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,832
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,028
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,289
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,515
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,590
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,590
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,881
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,430
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 64,888
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,242
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,642
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,642
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 600
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,242
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,188
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,038
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,038
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35703211 DIČ: 2020311667 IČ DPH: SK2020311667
 • Sídlo: ABAX - Bratislava, Záhradnícka 87, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Klema predseda Bukovinská 7336/6 Bratislava 831 06 19.11.1996
  JUDr. Rastislav Posluch člen Matejkova 57 Bratislava 841 05 16.12.2002
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Klema - podpredseda predstavenstva Kadnárova 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.03.1997
   31.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Klema - predseda predstavenstva Bukovinská 7336/6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.11.1996
   30.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Klema - predseda predstavenstva Kadnárova 108 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.11.1996
   16.11.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Rastislav Posluch - člen predstavenstva Matejkova 57 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.12.2002
   Ing. Milan Klema - predseda predstavenstva Kadnárova 108 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.11.1996
   Ing. Roman Klema - podpredseda predstavenstva Kadnárova 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.03.1997
   15.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Klema - predseda predstavenstva Kadnárova 108 Bratislava 831 06
   Ing. Roman Klema - podpredseda predstavenstva Kadnárova 10 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   18.12.2001Nové sidlo:
   Záhradnícka 87 Bratislava 821 08
   17.12.2001Zrušené sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 09
   24.03.1997Nové obchodné meno:
   ABAX - Bratislava, a.s.
   Nové sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Roman Klema - podpredseda predstavenstva Kadnárova 10 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   23.03.1997Zrušené obchodné meno:
   F.L.J., a.s.
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 817 83
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Horínek - člen predstavenstva Janotova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Jurčík - člen predstavenstva Jilemnického 29 Martin 036 01
   19.11.1996Nové obchodné meno:
   F.L.J., a.s.
   Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 817 83
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení
   prenájom nehnuteľností
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   leasingová činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Horínek - člen predstavenstva Janotova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Jurčík - člen predstavenstva Jilemnického 29 Martin 036 01
   Ing. Milan Klema - predseda predstavenstva Kadnárova 108 Bratislava 831 06