Vytvoriť faktúru

MARKANT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARKANT
IČO 35703229
DIČ 2020341059
Dátum vzniku 19 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARKANT
Révová 7
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 €
Zisk -1 092 €
Aktíva 1 013 €
Vlastný kapitál -17 767 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421232151250
Fax(es) 0254432758, 0232151240
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 700
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 687
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 700
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,860
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,285
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -25,692
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,092
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,560
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,510
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 356
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,146
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,048
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 50
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 50
C. Služby (účtová skupina 51) 50
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -39
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -50
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 93
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -93
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -132
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,092
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35703229 DIČ: 2020341059
 • Sídlo: MARKANT, Révová 7, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Neczli Súťažná 118/6 Bratislava 821 08 28.11.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Mário Dobrovodský 6 639 € (100%) Komárnická 22 Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.01.2015Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Neczli Súťažná 118/6 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.11.2014
   22.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Barbora Krivdová Gajova 9 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 14.06.2010
   20.07.2010Nové sidlo:
   Révová 7 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Barbora Krivdová Gajova 9 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 14.06.2010
   19.07.2010Zrušené sidlo:
   Jozefská 7 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Mário Dobrovodský Komárnická 22 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 19.11.1996
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.06.2003
   17.11.2006Nové sidlo:
   Jozefská 7 Bratislava 811 06
   16.11.2006Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 7 Bratislava 811 06
   16.01.2006Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   13.10.2005Noví spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   12.10.2005Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   21.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.06.2003
   20.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 23.03.1999 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc I.Bukovčana 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 23.03.1999 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.03.1999 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   23.04.2003Noví spoločníci:
   PhDr. Mário Dobrovodský Komárnická 22 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Mário Dobrovodský Komárnická 22 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 19.11.1996
   PhDr Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 23.03.1999 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc I.Bukovčana 14 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 23.03.1999 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.03.1999 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   22.04.2003Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Mário Dobrovodský Komárnická 22 Bratislava 821 03
   PhDr. Tatiana Rosová Gajová 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Mário Dobrovodský Komárnická 22 Bratislava 821 03
   PhDr Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc I.Bukovčana 14 Bratislava 841 08
   PhDr. Tatiana Rosová Gajová 9 Bratislava 811 09 Skončenie funkcie: 19.12.2002
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08
   01.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc I.Bukovčana 14 Bratislava 841 08
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám. 1 Bratislava 821 08
   31.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   12.10.1998Nové sidlo:
   Sládkovičova 7 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   PhDr. Mário Dobrovodský Komárnická 22 Bratislava 821 03
   PhDr. Tatiana Rosová Gajová 9 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Mário Dobrovodský Komárnická 22 Bratislava 821 03
   PhDr. Tatiana Rosová Gajová 9 Bratislava 811 09 Skončenie funkcie: 19.12.2002
   11.10.1998Zrušené sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 832 03
   Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Cintirínska 21 Bratislava 811 08
   Mário Dobrovodský Komárnická 22 Bratislava 821 03
   Tatiana Rosová Gajová 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mario Dobrovodský Komárnická 22 Bratislava 821 03
   07.01.1998Nové obchodné meno:
   MARKANT, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Cintirínska 21 Bratislava 811 08
   Mário Dobrovodský Komárnická 22 Bratislava 821 03
   Tatiana Rosová Gajová 9 Bratislava 811 09
   06.01.1998Zrušené obchodné meno:
   MARKANT, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Cintirínska 21 Bratislava 811 08
   Jana Balážová Belinského 25 Bratislava 851 01
   Mario Dobrovodský Komárnická 22 Bratislava 821 03
   Tatiana Rosová Gajová 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Balážová Belinského 25 Bratislava 851 01
   19.11.1996Nové obchodné meno:
   MARKANT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 832 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti- veľkoobchod, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a výskum verejnej mienky
   vydavateľská činnosť
   organizovanie kurzov, seminárov, školení a kulturných podujatí
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Cintirínska 21 Bratislava 811 08
   Jana Balážová Belinského 25 Bratislava 851 01
   Mario Dobrovodský Komárnická 22 Bratislava 821 03
   Tatiana Rosová Gajová 9 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Balážová Belinského 25 Bratislava 851 01
   Mario Dobrovodský Komárnická 22 Bratislava 821 03
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04