Vytvoriť faktúru

J.L. TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J.L. TRADING
IČO 35703261
DIČ 2020924180
Dátum vzniku 11 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.L. TRADING
Slowackého 49
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 150 €
Zisk -460 €
Aktíva 3 021 €
Vlastný kapitál 2 456 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,951
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,876
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,000
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,876
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,848
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 75
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 75
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,951
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,996
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 346
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 346
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,529
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,529
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -460
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,955
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,655
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 75
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,100
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,150
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,150
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,150
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,053
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 376
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 120
D. Služby (účtová skupina 51) 7,556
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 97
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 98
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 77
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 77
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -77
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 20
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -460
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4280282.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35703261 DIČ: 2020924180
 • Sídlo: J.L. TRADING, Slowackého 49, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Július Loderer Slowackého 4696/49 Bratislava 11.11.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Július Loderer 6 639 € (100%) Slowackého 4696/49 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Július Loderer Slowackého 4696/49 Bratislava
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Loderer Slowackého 4696/49 Bratislava
   11.11.1996Nové obchodné meno:
   J.L. TRADING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slowackého 49 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Loderer Slowackého 4696/49 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Július Loderer Slowackého 4696/49 Bratislava