Vytvoriť faktúru

XABAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno XABAX
IČO 35703318
DIČ 2020842164
IČ DPH SK2020842164
Dátum vzniku 20 Novembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo XABAX
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 53 283 €
Zisk -53 640 €
Aktíva 417 745 €
Vlastný kapitál 385 825 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245241305
Mobile phone(s) 0948042384
Fax(es) 0245241305
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 66,380
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 66,380
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 284,244
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 108,347
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 81,521
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,353
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 350,624
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 332,185
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,250
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,250
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 352,575
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -53,640
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,439
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 8,743
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,696
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,397
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 774
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,525
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 53,283
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 53,282
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 107,142
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 28,892
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,202
C. Služby (účtová skupina 51) 11,881
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,711
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 449
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,851
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,156
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -53,859
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,307
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2,487
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 2,486
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,308
M. Nákladové úroky (562) 360
N. Kurzové straty (563) 469
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 479
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,179
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -52,680
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -53,640
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35703318 DIČ: 2020842164 IČ DPH: SK2020842164
 • Sídlo: XABAX, Mlynské Nivy 36, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Zuzčák predseda Podlučinského 7 Bratislava 821 03 14.10.2005
  Karel Poštulka člen Tekovská 268/20 Topoľčianky 951 93 14.10.2005
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.11.2005Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 36 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Zuzčák - predseda Podlučinského 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 14.10.2005
   Karel Poštulka - člen Tekovská 268/20 Topoľčianky 951 93 Vznik funkcie: 14.10.2005
   11.11.2005Zrušené sidlo:
   Moskovská 30 Banská Bystrica 974 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Horínek - člen Janotova 2 Bratislava
   Ing. Peter Jurčík - člen Jilemnického 29 Martin
   Ing. Milan Klema - predseda Kadnárova 108 Bratislava
   30.12.1997Nové sidlo:
   Moskovská 30 Banská Bystrica 974 01
   29.12.1997Zrušené sidlo:
   30kovská Banská Bystrica 974 01
   19.12.1997Nové obchodné meno:
   XABAX, a.s.
   Nové sidlo:
   30kovská Banská Bystrica 974 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   výstavníctvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Horínek - člen Janotova 2 Bratislava
   Ing. Peter Jurčík - člen Jilemnického 29 Martin
   Ing. Milan Klema - predseda Kadnárova 108 Bratislava