Vytvoriť faktúru

STADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STADING
IČO 35703334
DIČ 2020341015
IČ DPH SK2020341015
Dátum vzniku 20 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STADING
Nobelova 34
83603
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 179 382 €
Zisk 21 311 €
Aktíva 63 931 €
Vlastný kapitál 22 620 €
Kontaktné informácie
Email stading@stading.sk
Phone(s) 0244631391
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 30,670
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,424
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,424
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 54,743
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 33,985
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 642
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,116
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 85,413
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,828
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,837
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,709
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 21,311
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 51,585
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14,493
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,563
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,152
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,291
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,383
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,737
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,881
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 648
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 179,382
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 171,499
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,060
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,823
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 148,806
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,665
C. Služby (účtová skupina 51) 27,867
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 91,730
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 360
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,501
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 81
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,602
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 30,576
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 129,967
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,454
M. Nákladové úroky (562) 1,119
N. Kurzové straty (563) 64
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 271
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,453
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 29,123
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,812
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 21,311
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35703334 DIČ: 2020341015 IČ DPH: SK2020341015
 • Sídlo: STADING, Nobelova 34, 83603, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tibor Kiss Ľ. Fullu 16 Bratislava 841 05 10.04.2000
  Ing. Dušan Zich Mudrochova 9 Bratislava 831 06 10.04.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tibor Kiss 3 485 € (50%) Ľ. Fullu 16 Bratislava 841 05
  Ing. Dušan Zich 3 485 € (50%) Mudrochova 9 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kiss Ľ. Fullu 16 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Zich Mudrochova 9 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Kiss Ľ. Fullu 16 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Zich Mudrochova 9 Bratislava 831 06
   09.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ronald Gálik 101 Veľký Grob 925 27
   Ing. Tibor Kiss Ľ.Fullu 16 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Zich Mudrochova 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ronald Gálik 101 Veľký Grob
   Ing. Tibor Kiss Ľ. Fullu 16 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Zich Mudrochova 9 Bratislava 831 06
   23.11.1999Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 03
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ronald Gálik 101 Veľký Grob 925 27
   Ing. Tibor Kiss Ľ.Fullu 16 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Zich Mudrochova 8 Bratislava 831 06
   22.11.1999Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ronald Gálik 101 Veľký Grob
   Ing. Tibor Kiss Ľ. Fullu 16 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Zich Mudrochova 9 Bratislava 831 06
   20.11.1996Nové obchodné meno:
   STADING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   kresličské práce
   inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   poradenská činnosť v staveníctve
   automatizované spracovanie dát
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, maloobchod a veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ronald Gálik 101 Veľký Grob
   Ing. Tibor Kiss Ľ. Fullu 16 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Zich Mudrochova 9 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ronald Gálik 101 Veľký Grob
   Ing. Tibor Kiss Ľ. Fullu 16 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Zich Mudrochova 9 Bratislava 831 06