Vytvoriť faktúru

Sanigest Europe - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Sanigest Europe
IČO 35703491
DIČ 2020842186
Dátum vzniku 21 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sanigest Europe
Karadžičova 8/A
82108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -600 €
Aktíva 37 468 €
Vlastný kapitál -2 989 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254641187
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,498
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,498
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,498
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 37,065
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 272
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,161
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,498
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,589
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 0
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 20
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 20
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,009
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 387
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,396
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -600
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,087
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 45,981
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,893
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42,608
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 106
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,052
XII. Kurzové zisky (663) 5,052
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,158
O. Kurzové straty (563) 5,129
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 29
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -106
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -120
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015