Vytvoriť faktúru

TONG DA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TONG DA
IČO 35703521
DIČ 2021003963
IČ DPH SK2021003963
Dátum vzniku 25 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TONG DA
Súmračná 9
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 375 935 €
Zisk 302 €
Aktíva 52 088 €
Vlastný kapitál 24 244 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 65,232
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,232
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 62,000
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 62,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,000
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,232
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 413
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 819
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 65,232
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,546
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,630
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,630
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 864
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 864
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,750
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,750
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 302
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,686
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 84
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 84
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,836
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,100
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 688
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 712
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,336
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,766
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 375,935
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 375,935
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 375,935
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 374,464
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 276,491
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,305
D. Služby (účtová skupina 51) 68,410
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,258
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,299
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,959
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,471
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,729
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 209
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 209
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -209
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,262
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 302
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35703521 DIČ: 2021003963 IČ DPH: SK2021003963
 • Sídlo: TONG DA, Súmračná 9, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Novembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Weifeng Yu Československej armády 69/25 Brezno 977 01 12.09.1997
  Hengchun Lin Československej armády 69/25 Brezno 977 01 27.12.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Weifeng Yu 4 316 € (50%) Československej armády 69/25 Brezno 977 01
  Hengchun Lin 4 316 € (50%) Československej armády 69/25 Brezno 977 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.01.2015Noví spoločníci:
   Hengchun Lin Československej armády 69/25 Brezno 977 01
   Weifeng Yu Československej armády 69/25 Brezno 977 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Hengchun Lin L. Novomeského 19 Brezno 977 01
   Weifeng Yu L. Novomeského 19 Brezno 977 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.01.2011Noví spoločníci:
   Hengchun Lin L. Novomeského 19 Brezno 977 01
   Weifeng Yu L. Novomeského 19 Brezno 977 01
   Nový štatutárny orgán:
   Hengchun Lin Československej armády 69/25 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 27.12.2010
   24.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Hengzhi Lin L. Novomeského 1234/19 Brezno 977 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hengzhi Lin L. Novomeského 1234/19 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 26.05.2006
   21.11.2009Nový štatutárny orgán:
   Weifeng Yu Československej armády 69/25 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 12.09.1997
   20.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Weifeng Yu Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava-Rača 831 06 Vznik funkcie: 12.09.1997
   29.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Yu Weifeng pobyt na území SR : Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   30.03.2007Noví spoločníci:
   Hengzhi Lin L. Novomeského 1234/19 Brezno 977 01
   Yu Weifeng pobyt na území SR : Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Hengzhi Lin L. Novomeského 1234/19 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 26.05.2006
   29.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Hengzhi Lin Guitang 61 Qingtian, Zhejiang Čínska ľudová republika
   Hengchum Lin Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Weijing Yu Jakubská 7415/8 Bratislava 831 06
   Yu Wei Feng Zhejiang Qingtian Čína
   Yu Weijie Zhejiang Qingtian ČLR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hengchun LIN Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava-Rača Vznik funkcie: 03.09.2002
   Hengzhi Lin Krčulová 1199/2 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 26.05.2006
   Weijie Yu Súmračná 3258/9 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 10.09.2004
   Weijing YU Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Jakubská 7415/8 Bratislava-Rača
   05.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Hengzhi Lin Krčulová 1199/2 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 26.05.2006
   24.05.2006Noví spoločníci:
   Hengzhi Lin Guitang 61 Qingtian, Zhejiang Čínska ľudová republika
   05.10.2004Nové sidlo:
   Súmračná 9 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Hengchum Lin Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Weijing Yu Jakubská 7415/8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Weifeng Yu Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava-Rača 831 06 Vznik funkcie: 12.09.1997
   Weijie Yu Súmračná 3258/9 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 10.09.2004
   04.10.2004Zrušené sidlo:
   Miletičova 13 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Lin Hengchun Zhejiang Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yu Wei Feng Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   29.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Hengchun LIN Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava-Rača Vznik funkcie: 03.09.2002
   Weijing YU Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Jakubská 7415/8 Bratislava-Rača
   28.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Lin Hengchun Bodrocká 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.09.2002
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   23.04.2003Noví spoločníci:
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Yu Wei Feng Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   22.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 3152/14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yu Wei Feng Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 14 Bratislava
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 3152/14 Bratislava
   30.09.2002Noví spoločníci:
   Lin Hengchun Zhejiang Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 3152/14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Lin Hengchun Bodrocká 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.09.2002
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 3152/14 Bratislava
   29.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Gessayova 33 Bratislava
   14.06.2001Nové sidlo:
   Miletičova 13 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Yu Wei Feng Zhejiang Qingtian Čína
   Yu Weijie Zhejiang Qingtian ČLR
   13.06.2001Zrušené sidlo:
   Klariská 1 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Yu Wei Feng Zhejiang Qingtian Čína
   06.03.2000Noví spoločníci:
   Yu Wei Feng Zhejiang Qingtian Čína
   05.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava
   Yu Weifeng Zhejiang Qingtian Čína
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava
   01.02.2000Nové sidlo:
   Klariská 1 Bratislava 811 03
   31.01.2000Zrušené sidlo:
   Súmračná 16 Bratislava 821 02
   11.06.1998Noví spoločníci:
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava
   Yu Weifeng Zhejiang Qingtian Čína
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína
   10.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava
   Yu Weifeng Zhejiang Qingtian Čína
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína
   12.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Yu Wei Feng Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 14 Bratislava
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Gessayova 33 Bratislava
   25.11.1996Nové obchodné meno:
   TONG DA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Súmračná 16 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava
   Yu Weifeng Zhejiang Qingtian Čína
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava